Enciklopédikus formában mutatja be a magyar nép több évezredes történetét az a kiadvány, amely több mint ötszáz oldalon, gazdag, hiteles képanyaggal és többnyire elhanyagolt témák tárgyalásával segíti az olvasót a történelem megismerésében.

A magyarság története című kötet a Graphart Kiadó gondozásában jelent meg.

A kisméretű történelmi összefoglalóban mintegy 1500 hiteles rajz, magyarázóábra és festmény idézi meg a letűnt századok világát, a képi információ szerves kiegészítője a kisebb szakaszokra osztott szöveganyagnak – olvasható a kiadó összegzésében.

Az illusztrációk nem rekonstrukciók és nem is nyújtanak autentikus forrást, mégis alkalmasak arra, hogy megteremtsék az adott kor hangulatát és felkeltsék a fiatal olvasók érdeklődését is. A színes rajzokon a korok viseletei, építkezési szokások, használati eszközök, csatajelenetek és mindennapi tevékenységek válnak láthatóvá.

A tankönyv-kiegészítő kiadványban a történelmi tényeket ismertető főszöveg mellett mítoszok, mondák és legendák színesítik a tudnivalót. A fejezetek elején világtörténelmi kitekintő segíti a tájékozódást, a párhuzamos kronológiák pedig megkönnyítik a magyar történelem adott korszakának elhelyezését az egyetemes történelem viszonyában. A Múltkutatás alcímek alatt a régészeti leletekből ad ízelítőt a kötet, a Ki kicsoda? és a Fogalomtár pedig az értelmezésekben nyújt segítséget.

Az első, Őstörténet és államalapítás című fejezetben a magyarság vándorútját, berendezkedését, életmódját és hitvilágát ismerheti meg az olvasó, de a fejedelmeknek, Árpád, Géza és az első koronás király, István történetének külön alfejezetet szenteltek.

Az Árpád-házi királyokat és a tatárjárást magában foglaló magyar középkor az Árpádok kora című fejezetben elevenedik meg, a Virágzás és bukás cím alatt az Árpád-ház kihalása utáni időszakot, a Hunyadiak uralkodását és a mohácsi vészt tárgyalják, majd A török hódoltság cím alatt 1526-tól 1686-ig terjedő időszak válik ismertté. A forradalomnak és a kiegyezés korának, a világháborúknak, valamint a szocialista állam kialakulásának szintén külön fejezeteket szentel a kötet.

A kiadó hangsúlyozza, hogy a kézikönyv a hivatalos magyar történelemtudomány álláspontját képviseli, ugyanakkor tájékoztat az eltérő nézetekről is.

MTI, ma.hu