Advent első vasárnapján, 2007. december 2-án, a nagyszarvai templom búcsúját ünnepelték. A nem mindennapi esemény arany betűkkel íródik be a falu történelmébe, ugyanis első ízben látogatott el egy püspök Nagyszarva hívei közé.

 

A több évig tartó lelkes, kimerítő munka és önfeláldozás, végül is meghozta gyümölcsét. Külön köszönet illeti a helyi önkormányzat és az egyházközségi tanács tagjainak segítségét, valamint a további támogatók és hívek anyagi hozzájárulását, ami nélkül nem valósulhatott volna meg e gyönyörű történelmi templom felújítása.

A szentmise előtt Mons. Orosch János, pozsony-nagyszombati segédpüspök, általános helynök, megáldotta az új halottasházat, amelyet köszöntő szavaiban nem a szomorúság házának nevezett, hanem, ahogy mondta: “Legyen ez a remény háza.”

A szentmisében megáldotta a kívül és belül felújított Szent András-templomot, melynek története a XIII. századba nyúlik vissza. Szentbeszédében a püspök atya hangsúlyozta, hogy a templom az Isten háza, melynek elsősorban égbe nyíló kapunak kell lennie, valamint annak a helynek, ahol a hívek összegyűlnek az Eucharisztia ünneplésére, hogy hálát adjanak a Jóistennek és kérjék az Ő áldását családjaik és községük számára. Példaként állította a hívek elé Szent Erzsébet templomépítő tevékenységét, valamint Szent Imre herceg kiemelkedő példáját – akiket felújított festmények ábrázolnak a főoltáron, Szent András mellett – mindkét szent tiszteletnek örvend a nagyszarvai hívek körében.

A szentbeszéd után a püspök atya megáldotta a felújított, műemléknek nyilvánított XIX. század közepéből származó orgonát, melyet Galla József – udvardi orgonajavító és egyben orgonaművész – újított fel. A szentmise végén a fiatal művész megszólaltatta a nem mindennapi hangszert, bemutatván rajta a saját és az orgona kiváló tulajdonságait.

Az ünnepség végén a helyi esperesplébános, Mons. Morovics István örömkönnyek között mondott köszönetet a püspök atyának és a nagyszarvai egyházközségnek ezért a napért. Hálát adva a Jóistennek, remélve, hogy a felújított templom továbbra is Isten dicsőségét és a jó szándékú hívek Isten-szeretetét fogja hirdetni.

Masicza Róbert