Mintakép

Több híd is felépülhet uniós támogatásból az Ipolyon a szlovák–magyar határ mentén. Közösségi forrásból 684 millió euró jut a határokon átnyúló fejlesztésekre. Az Európai Unió 2013-ig 684 millió euróval támogatja a Magyarországot érintő, a határokon átnyúló együttműködési programokat. Hazánk tehát Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával és Ausztriával valósíthat meg közös fejlesztéseket. Ezek célja a határ menti megyék közös gazdasági és szociális együttműködésének erősítése.

“A programokért felelős monitoringbizottságok megalakulására februárban sort kerítünk” – mondta lapunknak Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nemzetközi együttműködési programok főosztályának vezetője. A bizottságokban az érintett megyék, a kamarák és egyes, a határon átnyúló érdekkörű szaktárcák képviseltetik magukat. Ők fogadják majd el az akcióterveket, amelyekből kiderül, hogy mikor mire, milyen feltételekkel lehet pályázni. A rendelkezésre álló forrásokat azonban nemcsak pályázatok útján osztják el. Itt is lehetnek úgynevezett kiemelt projektek, hasonlóan az Új Magyarország fejlesztési tervhez. Szalóki Flórián szerint ilyen formában épülhet több kisebb híd az Ipolyon a szlovák–magyar határ mentén. A támogatásokból kizárólag olyan elképzelések kaphatnak uniós forrásokat, amelyek ténylegesen határon átnyúló fejlesztéseket szolgának. A pályázók többek között munkaerő-piaci együttműködésekre, környezetvédelmi beruházásokra, turisztikai projektekre és innovációs központokra nyerhetnek forrásokat. A pályázók között lehetnek önkormányzatok, társadalmi szervezetek és gazdasági érdek-képviseleti szervek. Alapvető szabályként a projektek költségeinek nyolcvanöt százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap állja. Tíz százalékát az érintett tagállamok kormányzati hozzájárulásai biztosítják, míg a kedvezményezetteknek öt százalékot kell előteremteniük.

Uniós forrásokból nemcsak a fenti programokból, hanem úgynevezett transznacionális együttműködésekből is jut fejlesztésekre pénz. Ilyen például a délkelet-európai transznacionális együttműködési program, melynek kerete 2013-ig 207 millió euró.

Lezárul az első fejlesztési terv

Jövőre kell lezárni a 2004–2006. évi első nemzeti fejlesztési tervet, a források 82 százalékát, 544 milliárd forintot már kifizettek a pályázóknak, és a projektgazdák kevesebb mint egy százaléka vár kilencven napon túl a pénzére az intézmény hibájából. A Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési és környezetvédelmi projektek esetében fel kell gyorsítani a folyamatokat, ha az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tartani akarja a határidőket.

Kiss Gergely, Magyar Hírlap