Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására a régió történelmi egyházainak hívei és elöljárói ökumenikus istentiszteleten imádkoztak a keresztények egységéért január 20-án az orsolyita nővérek templomában.

Bevezető elmélkedésében Jáger Róbert, a kassai görög katolikus apostoli exarchátus irodaigazgatója a Biblia üzenetének nélkülözhetetlenségéről beszélt. Lucskai András nagyszalánci református esperes az elveszett drachma példázatán keresztül a keresés fontosságára és a megtaláltatás örömére, Gábor Bertalan szepsi esperes az együtt imádkozás szükségességére figyelmeztetett.

A szertartás keretében a helynök megáldotta a hívek bibliáit, biztatva őket, hogy ebben az esztendőben nagyobb odaadással és készséggel figyeljenek Isten üzenetére. A liturgia után baráti légkörű agapét tartottak a lelkipásztori központ nagytermében.

Magyar Kurír

Kapcsolódó cikkek: