Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyház püspökének újévi gondolatai hallhatók ma a Pátria Rádió 14.00 órakor kezdődő ökumenikus műsorában. Ezekkel a gondolatokkal köszöntjük mi is olvasóinkat az új esztendő első napján.

Az igehirdetés alapjául szolgál Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelének ötödik részében található tizenhetedik igevers: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. / II. Kor. 5,17 /, valamint a Péter apostol második levelének harmadik részének tizenharmadik verse: De új eget és új földet várunk az ú igérete szerint, amelyben igazság lakik. / II. Pt. 3,13/.
Testvéreim az Úrban!
Ezzel a szép megszólítással szólítlak titeket én is, amely még az apostolok korában gyökerezik. Meggyőződésem, hogy ma is jól kifejezi a Krisztust befogadók egymáshoz fűződő kapcsolatát, valamint azt hogy minket sohasem valamilyen ideológiák állítanak egymás mellé, sem nem esetleges, vagy éppen változó érdekek, hanem egy mindent átfogó, az idő korlátain túl is érvényes erő, Isten szeretetének hatalma.
Az új évben – 2008-ban Isten kijelentésének első üzenete így hangzik felénk: „A régiek elmúltak.” Az óévvel leteltek a visszatekintő számvetés napjai, már csak emlékezetük maradt. A bibliai idézetben azonban többről és másról is szó van. Hogy megértsük és jól értsük az igét, ahhoz arra kérdésre kell igeszerűen válaszolnunk, hogy mit értsünk a „régiek” kifejezés alatt.
Mindenekelőtt azt, hogy Krisztusban, és Őáltala az ember számára egészen új helyzet állt elő, új lehetőségek tárultak fel. A bűnös, a sokat vétő, vagyis vétkező ember előtt felragyog a megbocsátó „megengesztelő Isten valósága”. Krisztusban az ember számára lehetőség nyílt feladni az Isten ellen vívott végletes harcot. Ám e bűnös harc feladása nem vereséget, hanem ellenkezőleg, győzelmet jelent. Nem vagyunk tehetetlen kiszolgáltatottjai a gonosznak, a törvénynél is erősebb Úr kezében vagyunk. Ez teljesen új helyzet, s a jövő embere számára is az lesz, ha felismeri. Ez nagyon biztató atyai üzenet. Testvéreim, barátaim előttünk az új esztendő. Távlatosan gondolkozva átlagban évente 365, 366 nap. Minden egyes nap ismétlődő esélyt jelent újszerűen látni, gondolkodni, tenni, tehát újszerűen élni. Az értelmetlen, önző, távlat nélküli élet kiábrándító látványa helyett mindent új színben és másnak látni. A Lélek hatalma által észre venni, hogy az egész embervilág, megváltott világ. Erre lehetőséget, alkalmat nyújt az Új esztendő. Feladatunk: tenni valamit azért, hogy amíg csak be nem teljesedik, el ne érkezik ama nap, világunk általunk is jobb, igazabb, igazságosabb legyen. Hiszen ezután vágyakozunk, ezt szeretnénk elérni. Figyeljünk egymásra Testvéreim, vigyázzunk, hogy senki közülünk, az „eltévedt juh” útjára ne lépjen, s ha mégis megtörténne, ne legyünk közömbösek egymás iránt, nyújtsunk segítő kezet, hozzuk vissza a nyájba, közösségünkbe. Nem könnyű, de teljesíthető és nemes feladatunk ez. Ne hagyjuk el egymást. Ne hagyjuk el magunkat se, ne adjuk fel a küzdelmet. Ha bárki közülünk úgy érezné, hogy nincs több ereje, hogy mindig kedvezőtlenül alakulnak a dolgok, semmi sem sikerül, ne váljon lemondóvá, járuljon lélekben az Úr elé, és mondja el neki: Itt állok erőtlenül, fáradtan, sebzetten és csalódva. Uram segíts! Ő segíteni fog és megáld, ezt ígérte nekünk. Ez jövőnk igazi biztosítéka, minden baj, nyomorúság, és szorongatás ellenére.
Vigyázzunk, el ne fogyjunk, el ne prédáljuk szép örökségünket, amelyet őseink, hitvalló eleink hagytak ránk, hanem őrizzük, gyarapítsuk. Szívből kívánok mindenkinek áldást, békességet, boldogabb, jobb új évet.
Ámen