Mintakép

2008. február 15-ig lehet magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Erről Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért társulás ad bővebb tájékoztatást az érdeklődőknek.

A Hír TV az alábbi információkat tette közzé:

2007. január 1-jétől a szlovák és a szlovén állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők mellett a román állampolgárságú felvételizőket is azonos jogok illetik meg a magyar felvételi eljárás és képzés során, mint a magyar állampolgárokat, így nekik nin lehetőségük megpályázni a miniszteri ösztöndíjat. A határon túli magyar román, szlovák és szlovén állampolgárságú felvételizők magyarországi tanulmányaikkal kapcsolatos információkat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2008. szeptemberben induló képzések című kötet az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira vonatkozó része tartalmazza.

Az ukrán, horvát, szerb határon túli jelentkezőknek pályázniuk kell
Az ukrán, horvát és szerb állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők felvehető keretszámát az oktatási és kulturális miniszter állapítja meg, és ők csak a miniszteri ösztöndíj elnyerésével vehetnek részt a magyar felsőoktatásban.
A megpályázható ösztöndíjakat az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet hirdeti meg, amelyek tartalmát a minisztérium által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács és a regionális ösztöndíj tanácsok együtt dolgozzák ki. Az ösztöndíj elnyerésének részletes feltételeit tartalmazó pályázati kiírás 2008. január végén jelenik meg a helyi magyar nyelvű sajtóban, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága (www.martonaron.hu) honlapján.
Az ösztöndíjak elnyerésének feltétele a megjelölt intézmények valamelyikében a központilag megállapított államilag támogatott ponthatár elérése, a többi feltételről a regionális ösztöndíjtanácsok és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet rendelkezik a pályázati felhívásban.

Akik nem nyernek pályázatot, költségtérítésesként tanulhatnak
Azok a jelentkezők, akik az államilag támogatott ponthatár teljesítésének ellenére nem nyerték el a minisztérium által kiírt pályázatok valamelyikét, csak költségtérítéses képzésben vehetnek részt, akkor is, ha pontszámaik elegendőek lennének az államilag támogatott képzésre, és jelentkezési lapjukon meg is jelölték azt.
Azok a horvát, a szerb és az ukrán határon túli jelentkezők, akik költségtérítéses formában kezdték meg tanulmányaikat Magyarországon, később sem minősíthetők át államilag támogatott hallgatókká, tehát tanulmányaik végeztéig költségtérítéses finanszírozási formában kell tanulniuk.
A felvételizőknek érdemes jelentkezési lapjuk benyújtása előtt tájékozódniuk a költségtérítés összegéről, az elnyerhető pályázatokról és a felsőoktatási intézményekben a külföldön szerzett érettségi vizsga elfogadásáról, erről az intézmények saját hatáskörben döntenek. Amennyiben van olyan érettségi tárgy, amelyet az intézmény nem tart elfogadhatónak, abból a tárgyból magyar érettségi vizsgát kell tennie a jelentkezőnek.

Egyes magyar felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzésben hirdetnek különböző szakokat a környező országokban élő magyar nemzetiségű fiatalok számára. E képzéseket az Oktatási és Kulturális Minisztérium később és külön hirdetményben teszi közzé, a pótfelvételi eljárás keretében.

edupress, HírTV, FelvidékMa

Kapcsolódó írás:
Tanulás felsőoktatási intézményekben Magyarországon