Jóváhagyta az új sajtótörvény tervezetét szerdán a szlovák kormány, mely a parlamenti szentesítés után a jelenlegi, 1966 óta hatályos – időközben számtalanszor módosított – jogszabály helyébe lépne.

A sok éve szakmai és politikai vita tárgyát képező új jogszabály végleges tervezetével végső soron a Szlovák Újságírószövetség (SSN) is elégedett. Csupán azt tartja aggasztónak, hogy a parlamenti vita eredményeként az új törvény olyan nem kívánatos módosítások után ölt végső formát, amelyek nem feltétlenül egyeznek a szakmai szempontokkal.

A törvénytervezet hosszas előkészítése során a legtöbb vita abból származott, vajon védelmet élvezhetnek-e, vagy pedig felfedendők-e a sajtó hírforrásai, felelős-e a hiteles forrásból átvett közlésekért, és kötelezhető-e arra a média, hogy a megjelent információk nyomán felmerülő helyreigazításokat automatikusan közölje. Ezt elsősorban Robert Fico kormánya szorgalmazta, amely gyakran elfogultsággal és azzal vádolja a médiát, hogy a kormány munkájáról megtévesztő információkat, vagy féligazságokat közöl, s nem ad teret az azokat helyreigazítani hivatott közléseknek.

A tervezet szerint mindenki jogot formálhat arra, hogy ha a médiában emberi méltóságát sértő, a magánéletébe beavatkozó, a jó hírét rontó információk jelennek meg, akkor az érintett – legyen az természetes vagy jogi személy – kérheti harminc napon belül az eredeti közlésnek megfelelő helyen és terjedelemben, az eredetivel azonos betűtípussal szedett helyreigazító szöveg közzétételét kérje. A szövegnek a kérést követő három napon belül meg kell jelennie.

Ha a törvényt a parlament elfogadja, a lapkiadók és a hírügynökségek felelősségre vonhatók lesznek azért, ha háborút vagy durva emberi bánásmódot népszerűsítő információkat tesznek közzé. “Ide tartozik a más fajok, nemek, felekezetek, politikai meggyőződések elleni gyűlöletgerjesztés is” – fogalmaz a tervezetet ismertető szlovák állami hírügynökség, hozzátéve, hogy ebben az esetben a kulturális minisztérium 200 ezer koronáig terjedő bírságot róhat ki a kiadóra.

A közjogi intézmények kérésére a média az új törvény szerint térítésmentesen lesz köteles közzétenni a közjogi intézmények közérdekű – sürgetően fontos, válsághelyzetekben indokolt – közleményeit. Ha ezt megtagadja, akár 50 ezer koronára lesz bírságolható. Természetesen személy esetén, annak kérésére a közlések tartalmát és forrását a kiadó köteles elhallgatni, de a tíz évnél hosszabb szabadságvesztéssel sújtható súlyos bűncselekmények vagy korrupciós bűnesetek megelőzését szolgáló esetekben a törvény kivételt tesz.

EchoTV, MTI, FelvidékMA