birosag04

Ma folytatódik Pozsony III.kerületének bíróságán az a Duray Miklós ellen indított per, amelyben az SNS Slota-párt feljelentette az MKP alelnökét. Az SNS azzal vádolja Durayt, hogy 2006 júliusának végén úgy nyilatkozott az Inforádiónak, mely szerint „a szlovák kormány egyharmadát a fasisztoid Slota-párt alkotja“.

Duray kijelentéséért a felperes bocsánatkérést vár Duraytól, valamint tízmillió korona anyagi kártérítést követel. A decemberi első fokú tárgyalást azért napolták el, mivel azon az SNS jogi képviselője nem tudta megmondani, hogy mikor történt Duray verbális, SNS elleni kijelentése.

Duray szerint a bírósági eljárásnak az a különlegessége, hogy pontosan 25 évvel ezelőtt állt bíróság előtt, akkor a Csehszlovák Szocialista Köztársaság felforgatásának vádjával.

A SITA-nak tett nyilatkozatában úgy fogalmaz, hogy az akkori vád többek közt arra támaszkodott, hogy becsmérli Csehszlovákia jó hírnevét külföldön, amivel torz képet fest a szocialista állam nemzetiségi politikájáról, amivel megzavarja a polgárok szocialista országok békés egymás mellett élését.

“A valódi ok viszont az volt, hogy védtem a magyar iskolákat Szlovákiában, amelyekben a hivatali hatalom – szovjet példára -törölni akarta az egyes tantárgyak magyar nyelven történő tanítását. Akkor ezt nyelvi átalakításnak hívták“, mondta Duray.

A folyó perről azt tartja Duray, hogy az eltelt huszonöt év alatt sok minden nem változott. “Az igaz, hogy ezúttal nem büntető, hanem polgári per folyik ellenem, ám az argumentáció és a gondolkodásmód ugyanolyan mint régen volt“, véli Duray.

déva, Felvidék Ma

Kapcsolódó írások: