A Százak Tanácsa állásfoglalása: A Százak Tanácsa megdöbbenéssel értesült Duray Miklós bírósági meghurcolásáról. Egyhangúan támogatjuk nagyra becsült tagtársunkat a magyarságunk védelmében és az igazságért vállalt harcaiban.

Huszonöt éve dr.Duray Miklós geológust bírósági ítélet nélkül ötszáz napig tartották fogva „a Csehszlovák Köztársaság felforgatásának” vádjával, mert felemelte szavát a kommunisták által megszüntetni kívánt csehszlovákiai magyar iskolák, a magyar nyelvű oktatás védelmében. A napjainkra Szlovákia politikai életében vezető személyiséggé vált Duray Miklóst, a világ magyarságának egyik meghatározó szellemi és politikai vezetőjét, első fokon elítélte egy szlovák bíróság, mert fasisztának nevezte a „Budapest ellen tankokkal” vonulni kívánó Jan Slota szlovák nacionalista pártját.

A Százak Tanácsa megdöbbenéssel értesült Duray Miklós bírósági meghurcolásáról. Egyhangúan támogatjuk nagyra becsült tagtársunkat a magyarságunk védelmében és az igazságért vállalt harcaiban.