euro04

Alig egy év választ el bennünket attól, hogy Szlovákia 2009. január 1-jével hivatalos fizetőeszközként bevezesse az Európai Unió közös pénznemét, az eurót. Megvalósulni látszanak azok a célkitűzések, amelyeket az integrációs folyamat kezdetén az egyik fő elvárásként tűztünk ki magunk elé. Fontos mérföldkő lesz ez az ország életében, amely újabb határokat rombol le előttünk a teljes értékű integrációhoz vezető úton.

Az EU-s tagországok eddigi tapasztalatait értékelve, fontosnak tartjuk elmondani, hogy bár az euró hivatalos fizetőeszközként történő bevezetésének lehetnek negatív hatásai is, számos jelentős előnye van. Ezekből csak néhányat említünk:

– megszűnnek a pénz átváltásával járó problémák és kiadások
– megszűnnek a korona kurzusának kilengései és annak a gazdaságra és a fogyasztókra mért hatása (export, import)
– várhatóan megerősödik a tőkepiac integrációjának stabilitása
– várhatóan növekedni fog a külkereskedelmi forgalom aránya
– javulnak a hitelek elérhetőségei
– várhatóan csökkenni fognak a kamatlábak
– növekszik a termelékenység, a versenyképesség és megfelelő tőkeerő bevonásával nő az esélye a folyamatos, stabil gazdasági növekedésnek.

Mindezek az előnyök azonban csak abban az esetben jelentkeznek és lesznek mérhetőek, ha a kormány:

– biztosítja az előző időszakban beindított strukturális reformok folytatásának fenntartását és újabb, megalapozott reformlépések megtételét
– csökkenti az államháztartás hiányát és garantálja a meglévő eszközök hatékony és célirányos felhasználását
– aktív politikával és konkrét programokkal csökkenti a munkanélküliek arányát
– hatékony gazdaságpolitikai eszközök alkalmazásával elősegíti a bérek vásárlóerejének jelentős mértékű növekedését
– garantálja az infláció féken tartását és gátat vet az árak megalapozatlan és ugrásszerű emelkedésének

Mindezek jelentős fontossággal bírnak ahhoz, hogy valóban pozitívan tudjuk értékelni az euró bevezetésének hatását, másrészt viszont elengedhetetlenül szükségesek ahhoz is, hogy igazán otthon érezhessük magunkat Európában.

Az ország részéről az irányításhoz szükséges eszközök a kormány kezében vannak. A jövő sikere attól függ, hogy a későbbiekben hogyan fog a kormány ezekkel gazdálkodni. Ezzel összhangban természetesen az esetleges sikertelenség felelőssége is teljes mértékben a kormányt kell, hogy terhelje. Minden lépést csak alapos megfontolás után szabad megtenni, hogy a fent említett előnyökből a legtöbbet tudjuk majd meríteni és mérsékelhetőek legyenek a lehetséges negatív hatások.

A bevezetésre való megfelelő felkészülésünk érdekében a kormány kötelessége az is, hogy naprakész és pontos információkkal lássa el a közvéleményt. Igényeljük és rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az információkkal való ellátás a nemzeti kisebbségek nyelvén is megtörténjen.

A Magyar Koalíció Pártjának ellenzéki képviselőiként a fentiek értelmében előterjesztett törvényerejű javaslatokat teljes mértékben támogatni tudjuk, és készen állunk ezeket módosító javaslatainkkal gazdagítani.