Életének 65. évében, hosszú betegség után február 21-én, a délutáni órákban elhunyt Kiss Mihály, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának nyugalmazott titkára. Temetése február 26-án kedden 13.00 órakor lesz Komáromban. Kisebbik fia, Márton így összegezte édesapja életútját:

Kiss Mihály 1943. október 5-én született Komáromban. Az alapiskola nyolc osztályát Búcson és Bátorkeszin végezte, majd a Komáromi Gimnáziumban és a Kassai Ipari Középiskolában érettségizett.
Búcson fiatalon bekapcsolódott a kulturális életbe, mint színjátszó, majd szervező és rendező. 1965-ben szervezője, később elnöke volt a Petőfi Ifjúsági Klubnak és annak keretében megalakították az esztrád- és tánccsoportot. Az árvíz után a megmaradt kultúrházakban Karvától a Csallóközön keresztül Gútáig ingyen kultúrműsorral szórakoztatták a települések lakosságát. Izsák Lajossal megalakították a Petőfi Irodalmi Színpadot, melynek műsorszerkesztője és egyben rendezője volt. A Jókai Napokon számtalan díjat nyertek, mindig a legjobbak között végeztek és elnyerték a Jókai Napok Nagydíját is.
1966-tól a Csemadok járási titkárságán dolgozott és irányította járásunkban az alapszervezetek kulturális tevékenységét. Az ifjúsági szervezetek keretében bekapcsolódott a 68-as eseményekbe. Alapító tagja volt a Magyar Ifjúsági Szövetségnek, majd járási elnöke és a Központi Bizottság elnökségének tagja. Koordinálta az ifjúsági szervezetek munkáját, nyaranta pedig Duray Miklóssal, Duka Zólyomi Árpáddal és Kurucz Sándorral szervezője és egyike volt a Nyári Ifjúsági Táborok parancsnokainak. A szövetség feloszlatását követően vezetőit üldözni kezdték, elbocsátották a Csemadokból és két év után az ógyallai kultúrotthonból is, véglegesen letiltva az aktív kultúrtevékenységről.
1975-től visszatért a hajógyárba és mint tervező és projektáns dolgozott tizenöt éven keresztül. Közben bekapcsolódott a Csemadok búcsi majd komáromi alapszervezetének tevékenységébe és az Örsújfalun rendezett Nyári Művelődési Táborok, később pedig a Selye János Napok szervezésébe.
A 80-as években részt vett a Duray Miklós által vezetett Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság munkájában. Ott volt a „Csehszlovákiai magyarok MEMORANDUMA 1988” c. dokumentum végső megfogalmazásánál Dunaradványon. A Memorandum volt 1945 óta az első ilyen jellegű, önállóan és függetlenül szerveződött társadalmi állásfoglalása a csehszlovákiai magyarságnak.
1989 augusztusában érezve a változások közelségét Bajnok Istvánnal, akivel éveken át tömegével csempészték a betiltott könyveket a határon keresztül, jelen voltak a Páneurópai Pikniken.
Novemberben az országos sztrájk egyik szervezője, az államhatalommal és a párttal tárgyaló Szabad Fórum komáromi küldöttségének tagja volt.
Az 1990-es év elején alapító tagja az Együttélés Politikai Mozgalomnak, majd városi és járási elnöke, valamint az Országos Tanács tagja volt az MKP megalakulásáig. Az első szabad választásokon, majd az azt követő még két alkalommal megválasztották képviselőnek a városi önkormányzatba. A hajógyárból kilépve, mint a MATESZ szervezési osztályának vezetője vett részt a MATESZ Jókai Színházzá történt átszervezésében. Közben rehabilitálta a Csemadok, és megválasztották komáromi területi titkárnak, ahonnan 60 éves korában kényszerítette nyugdíjba megromlott egészségi állapota.
Főszervezője volt az évente megrendezésre kerülő Járási Dal- és Táncünnepélynek, a Járási Szüreti Ünnepélynek, az éneklő csoportok, szavalók területi versenyeinek, és irányította az alapszervezetek munkáját. Szervezte a Jókai Napokat, Selye János Napokat, Baróti Szabó Dávid Napokat, a városi és vidéki megemlékezéseket, mint március 15, augusztus 20, október 6, október 23 megünneplését. Társrendezője volt a falunapoknak és egyéb kulturális és politikai összejöveteleknek, mint a „Szlovákiai magyar képviselők és polgármesterek országos nagygyűlése” 1994-ben, „Tiltakozó nagygyűlés, kisebbségi kultúránkat, iskoláinkat és kiadóinkat ért támadások ellen” 1995-ben, millenniumi ünnepségek stb.
Kulturális és közéleti tevékenységéért különböző járási, országos és minisztériumi kitüntetésekben részesítették:
1968 Kultúra Fejlesztéséért Emlékplakett /járási/
1970 Műkedvelő Művészeti Tevékenységéért Emlékplakett /járási/
1990 Együttélés Emlékérem
1999 Csemadok Emlékérem
2003 Csemadok Emlékplakett Arany-fokozata
2004 Csemadok Emlékérem
2005 Szlovák Köztársaság Ezüst-plakettje
2006 Komárom Város Polgármesteri Díja
2006 Csemadok Emlékérem