Mihályi Molnár László jegyzete
Idegen, torz, vigyorgó ábrázatok tolakodnak a filmvászonra, képernyőre, áruházi reklámokra. Ünnepeld meg! – ezt, azt, akármit…, de aztán egyértelművé válik, hogy az ünnep csak akkor teljes, ha az ő forgatókönyvük szerint, az ő áruházaikban, az ő termékeiket veszed meg hozzá. Idegen, torz, vigyorgó ábrázatok tolakodnak a filmvászonra, képernyőre, áruházi reklámokra. Ünnepeld meg! – ezt, azt, akármit…, de aztán egyértelművé válik, hogy az ünnep csak akkor teljes, ha az ő forgatókönyvük szerint, az ő áruházaikban, az ő termékeiket veszed meg hozzá.

Egy darabig még ellen állunk, aztán, mint az átázott töltés árvíz idején, átszakad a gát, s zúdul az áradat: a víz, a szenny, a hordalék… Dől a szemét immár határtalanul és vámmentesen. Ezt is megéltük. Beleléptünk Európába: Most még jó friss, meleg, illatos… Nekünk már csak ez jut.

Így van ez karácsony előtt hetekkel, de utána máris tapsikol a húsvéti nyuszi, közben még egy jókora felhajtás Bálint nap táján, amit jó amerikai import áruként már Valentinnak kell nevezni.
Miközben a nagymamák a szeretet önzetlenségének bizalmával, a Mindenható iránti alázattal és a lélek halhatatlanságában reménykedve imával erősítik hitüket, mégis engednek az unokák unszolásának, és behódolnak az üzlet és a reklám sátáni gépezetének, mert már minden gyereknek megvan, ezt hirdeti a TV meg az útszéli szélfogó deszkatáblák sora. Így lesz bálványimádóvá, anyagi érdekeltségűvé a kommunizmus idején hitéből és szokásaiból kiforgatott nép. Így válik egy üzleti rendszer alkatrészévé, emberi mivoltából is kivetkőző áldozattá a nemzetközi bankvilág markában.

Ezek után már érthető, hogy miért juttatták hatalomra a kommunista (szocialista) és fasiszta söpredéket a XX. században. Mindkettő istentagadó eszméjével és a keresztény értékrend ellenségeként seperte ki az utat az uzsorakamatai által világuralomra törekedő új arisztokrácia előtt. Az elrabolt ünnepek helyébe pedig a saját jelképeiket tették, a kiüresített fejekbe pedig a saját gondolkodásmódjuknak megfelelő téveszméket ültették. Az első világháború után feldarabolták az egyik legnagyobb ellenállót, a hagyományaihoz és szabadságjogaihoz mélyen ragaszkodó magyar nemzetet. Az utódállamokat pedig (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) saját befolyásuk alá vonták. A második világháborúban pedig Hitlert lekaszáltatták Sztálinnal, Nyugat-Európát saját uralmuk alá hajtották, keleten pedig megvárták, hogy a kommunisták elvégezzék azt, amiről nyugaton az emberek anyagi érdekből önként lemondtak: feladták önbecsülésüket, nemzeti hagyománytiszteletüket. Aztán a gazdasági és fegyverkezési versenyben összeroppantották a kelet-európai szocializmust, ahol akkorra már simára gyalulták a lakosság legalább felének az emberi értékrendjét. Ebbe a kiüresedett és jól előkészített térbe vonult be nagy ovációk közepette a magát szabadelvűnek hirdető liberális cionista maffia. Ma már tisztán láthatjuk, hogy ennek a liberalizmusnak a gátlástalanság, a törtetés, az anyagelvűség, az istentagadás, a kereszténygyűlölet, a nemzeti hagyományok utálata a magyar megfelelője. Vagyis módszere a züllesztés, rombolás és korrupció. A Jézust megkísértő Sátán képe rémlik fel előttem ezek kapcsán, aki sikert, hatalmat, befolyást ígér a názáretinek a lelki értékek feladásáért cserébe. (látszik, hogy ezek a mai sátánfajzatok is honnan tanulnak) Az ő befolyásuk alatt lévő reklám és tömegtájékoztatás fertőzte meg a múlt század elején Amerikát, ahol ez könnyen ment, mert az őslakosokat a bevándorlókkal likvidáltatták, és rabszolgákat hozattak szolganépnek, s a telepesek oly sokfélesége nem adott szilárd alapot semmiféle hagyománynak. Jó táptalaja lett ez a szabadságeszmékkel kábító és csak a maga anyagi hasznát leső lélekrombolásnak és szellemi kútmérgezésnek. A vallás züllesztésére támogatták a szekták elburjánzását, az ünnepeket pedig üzleti jellegű időszaki vásárrá degradálták. A két világháborúban lerombolt Európa amerikanizálása kicsit lassabban folyt le, de nem eredménytelenül. Nézzük csak meg a mozik vagy TV csatornák programját: 80–90%-ban amerikai , és a fiatalok zöme már ezeken nő fel. Innen lesik el a követendő magatartási mintákat, táplálkozási szokásokat, vásárlási orientációt. Ez nyitja meg a piacot és a pénztárcákat: jöhet a kóla, a hamburger, a pizza, a nyári Mikulás, a februári Valen tinó és a bamba ökör, akit mindenre rá lehet szedni. Mert csak az merjen karácsonykor hazamenni, aki legalább egy havi fizetéséért vásárol be ajándékot, mert csak az szereti igazán a családját, és csak az lehet jó partner, aki választottjának megvesz egy nagy giccses és behemót piros szívecskét a jó ízlést felejtendő…

…egykoron majd az unokák talán már meg sem kérdőjelezik azt a beléjük dögönyözött hazugságot, hogy ez egy ősi magyar hagyomány, miközben a kínai vendéglőben izlandi paprikát adnak az arab sült csirkéhez és utána dél-afrikai bort isznak az indiai játékosokból álló magyar válogatott sikerére.

Tudják önök, hogy a lisszaboninak nevezett szerződés jóváhagyásával a magyar parlament 2007 december 17-én feladta Magyarország szuverenitását?

(Megjelent a Szabad Újság mai számában)