A törvényhozás második olvasatba utalta a kereskedelmi törvény módosítását, amely az élelmiszertermelőket védené az üzletláncokkal szemben.

A parlament titkos szavazással Stanislava Benickát választotta meg a tévétanács tagjává. Benická Karin Habšudovát váltja fel, aki januárban mondott le testületi tagságáról. 

Második olvasatba került a foglalkoztatási szolgálatról szóló javaslat is, ennek értelmében a jövőben a munkanélküliek ritkábban jelentkeznének a munkahivatalban.

 Döntött a parlament arról, hogy a 95 főből álló szlovák egység 2008 júniusában kivonul a Golán-fennsíkról.

Nem hozott eredményt a lisszaboni szerződés és a sajtótörvény elfogadására vonatkozó mai házbizottsági ülés. Pavol Paška úgy vélekedett, hogy Csáky Pál MKP-elnökön kívül más pártoktól nem kapott konstruktív javaslatokat.

Pátria, Felvidék Ma