A Magyar Koalíció Pártja nem kívánja kommentálni az európai szocialisták mai döntését, miszerint a Smer leghamarabb 2009-től kaphatja meg a teljes jogú tagságot az Európai Szocialisták Pártjában.

A tagjelölt-státus megújításáról szóló mai döntés kötelezettséget jelent a Smer és egyben az európai szocialisták számára is, hogy olyan politikát folytassanak, amely eltér az eddigi gyakorlattól és jobban figyelembe veszi az európai normákat.

Az MKP következetesen követelni fogja R. Fico és J. Slota azon közös levele tartalmának megvalósítását, amelyet az európai szocialistáknak írtak a döntés meghozatala előtt, és amelyben egyebek közt az áll, hogy: …a szlovákiai kormánypártok …teljes mértékben támogatják a pluralizmust, a diszkriminációmentességet, toleranciát, igazságot, szolidaritást és egyenlőséget a férfiak és nők között. ….Olyan társadalmat kívánunk építeni, amely az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, beleértve a bármely kisebbséghez tartozó személyek jogait is, olyan társadalmat, amelyben mindenki fontos és a kölcsönös tisztelet a döntő, a másság elismert és az erőszak elfogadhatatlan. …Szlovákiában minden személynek joga van a méltóságteljes élethez és bánásmódhoz tekintet nélkül az etnikai származásra, fajra, nemre, szexuális orientáltságra vagy vallásra.

Az MKP reméli, hogy ez a levél nem csupán egy következő lépést jelent a jelenlegi szlovák kormány kétarcú politikája megvalósításának útján. Az MKP örömmel fogadja az európai szocialisták azon biztosítékát, hogy a Magyar Koalíció Pártjával a jövőben is párbeszédet fognak folytatni a kisebbségi politika alakulásáról Szlovákiában.


Pozsony, 2008.2.14.

Dunajsky Éva sajtótitkár