Nemrég egy ismerősön ezekkel a szavakkal zárta hozzám küldött levelét: “Milyen nép vagyunk mi, akik még rendes gyarmatosítókat sem tudtunk magunknak találni?”

Én ezzel a gondolattal kezdeném a fejtegetésemet. Igen, nem a szlovákokkal van baj, hanem velünk. Jussunkat, az azonos jogokat nem odaadni szokás, hanem határozott módon ki kell követelni. A gyarmatosítónak nem érdeke, hogy az elnyomott népet öntudatra nevelje, vagy nagyobb jogokkal ruházza fel a jelenleginél. Mert mi történik majd, ha bátorságot gyűjtve még többet fog követelni? Így az a legjobb taktika, csírájában elfojtani mindenfajta jogos követelést, mégha ezáltal saját alkotmányt és törvényeket sértenek. Ki fog ez ellen tiltakozni, az elbutított többségi nép biztosan nem, nem érdeke. Nem is tiltakoznak. Vajon talán az elnyomott nép hangja erősebb lesz? Ők megfélemlítve, meghunyászkodva inkább sajátjaikba harapnak bele, azokba, akik mernek érdekükben értük küzdeni. A megfélemlített kisebbségi nép inkább a csöndes megaláztatást választja, nincs merszük az azonos jogokat kikövetelni, abból a megfontolásból kiindulva, nehogy még rosszabb legyen és csak romlana a saját helyzetük. Pedig szabad, az alkotmány nemcsak hogy nem tiltja, de alanyi jogon minden állampolgárt nemzeti hovatartozása nélkül egyformának tart. Ellenben az alkotmányunk tiltja a diszkriminációt, az etnikai alapú megkülönböztetést, tehát ami nincs tiltva alapon, a demokrácia szabályai szerint mindent szabad.
Az azonos jogok kikövetelése nincs tiltva, az önrendelkezés nincs tiltva, az autonómia kikövetelése nincs tiltva, tehát szabad róluk beszélni, békésen kikövetelni.

A gyarmatosítonak nem érdeke, hogy írni-olvasni tanítsa az elnyomott népet, mert az öntudatra ébredve ellene fordulhat. Tehát nekünk saját magunknak kell a megfelelő kitaposatlan utat megtalálni, önös érdekeink ezt kívánják. Mi február 16-án egy újabb nyomot hagyva magunk után megtartottuk az alakuló közgyűlésünket és megalakítottuk a Nomos Regionalizmus PT szerveit, megválasztottuk vezetőségét és az alapszabályból kiindulva pontosítottuk a céljainkat, tevékenységi formáinkat. Egy többezres tagsággal bíró és  azonos jogokat hirdető polgári társulássá kell, hogy felfejlődjünk. Nem valakik ellen szervezkedünk, hanem valamiért, az azonos jogokért. Jobb eszközök hiányában, mint az autonómia, nagyon nehezen képzelhető el az egyforma jogokkal bíró élettér létrehozása, az azonos jogok birtoklása.

Ezért nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, sem Slota és SNS pártja, sem a SMER-es újnacionalisták szocialista köntösébe öltöztetett hamis demokratáitól, mert mi nem vagyunk sem irredenták, sem a határok megváltoztatására nem törekszünk, csupán az azonos jogokat és annak garanciáját, a közös területi autonómiát akarjuk egyforma jogokkal minden Dél-felvidéken élő szlovákiai állampolgár részére. Azok cselekszenek alkotmányellenesen, akik nem ismerik el az azonos jogokat, akik nem hajlandóak az autonómiáról még csak beszélni sem, közben (Fico Koszovó esetében) más ország viszonylatában az autonómiát egy jó európai megoldásnak tartanák, de saját polgáraitól ezt a alapvető emberi és polgári jogot megtagadják. Rá kell őket kényszeríteni, békés eszközök alkalmazásával, hogy üljenek le tárgyalni az azonos jogok hirdetőivel, hogy Szlovákia ténylegessen minden itt élő polgárának a hazája is legyen, ne csak adófizető polgára.

Bósza János, NoRe PT elnöke