A foglalkoztatási törvény módosításának megvitatásával vette kezdetét ma reggel a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 20. ülésének harmadik munkanapja.

A Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium műhelyéből kikerült indítvány elsősorban a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci érvényesülését, illetve annak megkönnyítését tűzte ki célul. A figyelem különösen az egészségkárosodottakra illetve azokra összpontosul, akik már hosszabb ideje nem találnak munkát. A törvény, amellyel a képviselők ma második olvasatban foglalkoznak, évente mintegy 140 ezer személyt érintene. Ami pedig a jogi norma pénzügyi vetületét illeti, az évtized végére 8,3 milliárd korona pluszkiadást jelent majd az államkasszának. Viera Tomanová törvénymódosításáról kedden szavaz a tisztelt ház, mivel rengeteg kiegészító javaslat hangzott el ezzel kapcsolatosan.

Ugyancsak a programpontok közt szerepel néhány első olvasatban elhangzó indítvány, nevezetesen az elektronikus aláírásról, a szabad információáramlásról, illetve a munkatörvénykönyvről szóló. A beterjesztő Štefan Harabin igazságügyminiszter az ún. infotörvénnyel kapcsolatosan elmondta, hogy azok számára is hozzáférhetővé akarják tenni, akik bizonyos egészségkárosodások következtében képtelenek voltak eddig élni állampolgári jogaikkal. A technikai eszközökre szánt kiadásokat az államkassza és az önkormányzatok fedezik majd – áll a javaslatban.

Első olvasatban került a képviselők asztalára a termőföld védelméről szóló törvény módosítása , amely az agrárminisztériumból került ki. Lényege, hogy ismét fizetni kell az adott parcelláért, amelyet bizonyos építkezési, ipari célra kivesznek a földalapból. A befizetendő összeget a föld termőértéke határozza meg. Ma délelőtt a honatyák ezt második olvasatba utalták . Elfogadásáért 76 koalíciós képviselő szavazott, hatvan ellenzéki képviselő elutasította a törvényt.

Pátria, Felvidék Ma, hb, sk