Az új tagokkal kibővült tanácskozás során a résztvevők kifejezik szándékukat a KMAT további működtetésére és megerősítésére. Szolidaritásukról biztosítják egymást nemzetpolitikai küzdelmeikben, melyek – bár különböző körülmények között zajlanak – közös célja a nemzeti önazonosság megőrzése és a belső önrendelkezésen alapuló közösségi autonómiák rendszerének kiépítése. Ez utóbbi kérdésben nagyra értékelik és üdvözlik a délvidéki magyar szervezetek összefogását.

 Aggodalommal figyelik és elítélik a magyar közösségek által lakott országokban szinte mindenütt erősödőben lévő magyarellenességet, amely immár nem csupán egyes szélsőséges szervezetek verbális agresszióban nyilvánul meg, hanem a tettlegességig fajul. Ezzel összefüggésben ismételten felhívják a figyelmet a csángók többféle módon megnyilvánuló hátrányos és még mindig megoldatlan helyzetére. Ez ellen közös fellépést szorgalmaznak, és ehhez anyaországi és nemzetközi támogatást igényelnek.

A KMAT egyebek mellett elhatározta a következőket:

– Szakmai munkacsoportot hoz létre a különböző autonómia-koncepciók egyeztetésére és nemzetközi képviselete céljából;

– A KMAT a küszöbön álló bukaresti NATO-csúcs alkalmából a NATO-tagországokhoz fordul, hogy tegyék biztonságpolitikai megfontolás tárgyává a békés, demokratikus eszközökkel történő kisebbségi autonómia-törekvések támogatását, összhangban a koszovói helyzet rendezésének alapjául szolgáló Ahtisaari-tervvel;

– Szorgalmazzák az Európai Unió kisebbségvédelmi rendszerének kidolgozását, és ennek előmozdítására felkérik az Európai Parlament magyar képviselőit;

– Támogatják a Székely Nemzeti Tanácsnak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűléséhez intézett felkérését, és az ahhoz kapcsolódó Memorandumot, amely a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó határozat elfogadását szorgalmazza.

– Támogatják az RMDSZ-nek az erdélyi magyarság kulturális autonómiája törvényi feltételeinek megteremtésére irányuló erőfeszítéseit.

A Tanács reményét fejezi ki, hogy az idén soron következő szerbiai és romániai választásokon az autonómia ügye iránt elkötelezett személyek jutnak mandátumhoz a magyar szervezetek színeiben.

A KMAT korábbi elnökének, Jakab Sándor mandátumának lejártával a tagok egyhangúan Tőkés Lászlót választották a szervezet új elnökévé.

Budapest, 2008. március 19.

  • Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
  • Székely Nemzeti Tanács
  • Romániai Magyar Demokrata Szövetség
  • Magyar Polgári Párt
  • Vajdasági Magyar Szövetség
  • Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
  • Vajdasági Magyar Demokrata Párt
  • Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
  • Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége