A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola május 30-ig várja az érdeklődők jelentkezését Szlovákiából is.

Tájékoztató a PTE Földtudományok Doktori Iskola felvételi rendjéről

A Földtudományok Doktori Iskola 2002. március 21-én nyerte el végleges akkreditációját, ez alapján hirdeti meg tudományos képzési programjait. A Doktori Iskola keretében a képzés két formában történik:
nappali tagozaton, egyetemi hallgatói jogviszony keretében;
levelező tagozaton, munkaviszonnyal rendelkezők részére.
A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, a doktori iskola honlapján valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból értesülhetnek.
Az aktuális témakiírások, melyekre jelentkezni lehet, az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) találhatók meg.
Mindkét képzési formára az adatlap és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet jelentkezni. Az adatlap a PTE Földtudományok Doktori Iskola honlapjáról tölthető le, szükséges mellékletei a következők:

Szakmai önéletrajz
Kutatási tématerv (2-3 oldal)
Diploma-másolat (végzős hallgatók esetében index-másolat)
Nyelvvizsga (nyelvvizsgák) bizonyítványának másolata(i)
A témavezető véleménye a kidolgozandó témáról
Az eljárási díj befizetési csekkjének másolata
Munkahelyi vezető nyilatkozata – levelező képzésre jelentkezők esetében
Két ajánlás (az egyik lehet a témavezetőé) – nappali tagozatra jelentkezőknél kötelező
Előadások és poszterek absztraktjai (ha rendelkezik velük)

Az eljárási díj befizetésére szolgáló csekk átvehető a Doktori Iskola titkárságán. (7624 Pécs, ifjúság útja 6. E/501)

A felvétel feltételei:
a)egyetemi diploma
b)diploma átlag minimum 3,0
c)C típusú középfokú nyelvvizsga egy világnyelvből (érvényes a 2001-től Magyarországon szerzett diplomákra)
d)a felvetéli vizsgán (beszélgetés a megpályázott témáról) eredményes szereplés.

A jelentkezők felkészültségét az alábbi szempontok alapján értékelik:

A szóbeli vizsga értéke: maximum 50 pont
A diploma értéke 3,6 és 5,0 között: 1-15 pont
Publikációs és TDK tevékenység: maximum 25 pont
Ezen belül:
Tudományos diákköri tevékenység értéke:
részvétel tudományos diákköri konferencián (házi, OTDK) 2
különdíj 4
III. helyezés 6
II. helyezés 8
I. helyezés 10
Pro Scientia Díj 12

Publikációs tevékenység értéke:
hazai konferencia szereplés 1–3
hazai nemzetközi konferencia szereplés 3–6
külföldi konferencia szereplés 3–6
magyar nyelvű szakfolyóirat közlemény 1–6
idegen nyelvű hazai szakfolyóirat közlemény 7–10
nemzetközi szakfolyóirat közlemény 11–15
külföldi szakmai gyakorlat 1 pont (havonta)

(A ponthatáron belül a doktori iskola elsőszerzőség és impakt faktor alapján differenciál.)

Nyelvvizsga értéke: maximum 5 pont
(A felvételhez szükséges középfokú nyelvvizsgán kívüli nyelvvizsga!)

alapfokú 3
közép- vagy felsőfokú 5

Egyéb tevékenység maximum 5 pont
szakirány, specializáció elvégzése – kivéve a diplomához szükséges;
tanfolyamok;
oktatási tevékenység stb.

Az elérhető maximális pontszám: 100 pont

A felvételhez szükséges minimális pontszám:
nappali tagozatra jelentkezőknél: 60 pont
levelező tagozatra jelentkezőknél: 50 pont

Az eredmények alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, akik a mindenkori keretszámok függvényében nyernek felvételt az ösztöndíjas, illetve a költségtérítéses helyekre.