Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök Hamerlik Richárddal, az MKP Egyházügyi Bizottságának elnökével folytatott megbeszélésen ma több ígéretet is tett az egyházmegyéjébe került magyar katolikus hívek helyzetével kapcsolatban.

Hamerlik a Pátria Rádiónak elmondta, hogy a megyéspüspök jó pásztora szeretne lenni a magyar híveknek, valamint a lelkipásztorokkal és világiakkal együtt szeretne konzultálni az üres magyar plébániák betöltése és a papok áthelyezése kapcsán. Fontos ígéretet tett arra is, hogy egy-két hónapon belül szeretne egy magyarul beszélő vagy magyar nemzetiségű püspöki helynököt kinevezni. A püspök a párbeszéd fontosságát emelte ki. Nem szeretne olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek a magyar hívek kedélyét borzolják és nyugtalanságra adnak okot.

Pátria