Komáromban is bemutatták az Esterházy János szenvedéstörténetéről szóló Kegyelem életfogytig című kötetet, amely Molnár Imre szerkesztésében a közelmúltban jelent meg. A Csemadok-székházban megtartott rendezvény házigazdája, Batta György olyan ismert vendégeket köszönthetett városunkban, mint Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter, történész, Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottságának elnöke, Molnár Imre történész, külügyminisztériumi főtanácsos, az Esterházy-kötet összeállítója és szerkesztője, valamint Zombora István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója.

Elsőként Martényi Árpád szólt a tavalyi Eszterházy-emlékévről, illetve a minden év márciusában megtartott emléknapról, amikor a Nagy János szobrászművész által készített Esterházy-emlékéremmel jutalmazzák azokat a személyeket és társaságokat, akik sokat tettek Esterházy szellemiségének megőrzéséért. Kiemelte, az idén két felvidéki társulást jutalmaztak az emlékéremmel, a Remény katolikus hetilap szerkesztőségét, valamint a Pazmaneum Társulást. Ezenkívül tízen kaptak elismerést az emlékévben folytatott tevékenységükért. Hrubík Béla, Pogány Erzsébet, a Németországban élő Alexander Bródy, Boráros Imre és Siposhegyi Péter a budapesti ünnepségen vette át az oklevelet, néhányan azonban nem tudtak részt venni a budapesti rendezvényen.

Az ő tevékenységüket a komáromi könyvbemutató alkalmával méltatta Martényi Árpád. Esterházy-oklevelet kapott Neszméri Csilla, a szlovákiai magyar ifjúsági csoportok vezetője, Fehér Csaba, a Magyar Kultúra és a Duna Mente Múzeumának egykori igazgatójaként a magyar kultúrát segítő és támogató tevékenységéért, Szűcs Endre, az egyelőre megvalósításra váró nyitraújlaki Esterházy-emlékkápolna terveinek elkészítéséért, és Zombora István, a szegedi múzeum igazgatója. Az Esterházy Emlékbizottság elismerő oklevéllel értékelte a királyhelmeci Pásztor István parlamenti képviselő munkáját is, ő azonban sem a budapesti, sem a komáromi rendezvényen nem tudott részt venni.

A rendezvény második részében Jeszenszky Géza méltatta a megjelent Esterházy-kötetet. Úgy fogalmazott, azt hittük, már tudunk, olvastunk mindent, ami az Esterházy Jánossal szembeni igazságtalanságokat bizonyítja, de a most megjelent kötet számtalan új részletet tár fel. A kötet mindannak dokumentuma, ami Esterházy Jánossal, a családtagokkal, barátaival történt.

„Nem magunkat kell meggyőznünk Esterházy János nagyságáról, hanem a szlovák társadalmat, hiszen akár szlovák hősként is tisztelhetnénk, mivel következetesen kiállt a szlovákok nemzeti önállósága mellett is (többször megfogalmazta, a szlovákok nem csehszlovákok!) A bécsi döntés után választhatta volna a kényelmes, akár dicsőséges életet, választhatta volna Magyarországot, de ő itt maradt a szlovákiai magyarok védelmére, és szót emelt a Magyarországon élő szlovákokért is.

Esterházy emberi vonásait, szellemiségét és nagyságát tanúsítja az a tény, hogy 1949-ben a köztudottan szlovák nyitraújlaki kastély személyzete és az egész falu megmozdult a védelmére, és Vavro Šrobárnak is szerepe volt benne, hogy a halálos ítéletet nem hajtották végre. Ugyanúgy amikor hazahozták az oroszországi fogságból, az emberek összefogtak, hogy a súlyos beteg Esterházyt meggyógyítsák. Ekkor még elmehetett volna, de maradt, mert hitte, hogy felmentik. Bízott az igazságában!

Nyilvánvaló, hogy a korabeli koncepciós pert érvényteleníteni kellene, a szlovák politikusok azonban elutasítják a per újratárgyalását, és sok hamis ismeret terjed a személyével kapcsolatban, ami nem szerencsés dolog. Esterházy János politikusi, emberi és keresztényi tartása inkább példaként szolgálhatna, és a két nemzetnek együtt kellene működnie Esterházy szellemében.” – mondta Jeszenszky Géza.

A kötetet összeállító és szerkesztő Molnár Imre szimbolikusnak nevezte, hogy Budapest után Komáromban mutathatják be a kötetet, hiszen Esterházy János nagyon szerette Komáromot. Majd a tragikus sorsú politikus emberi nagyságát méltatta, aki Jézushoz hasonlóan megjárta a maga keresztútját, és most a nagyböjt megváltást váró idején a sorsa még inkább megérintheti az emberek lelkét.

A Kegyelem életfogytig című kötetben megtaláljuk Mycielskiné Esterházy Mária naplójegyzeteit, Esterházy János börtönjegyzeteit, illetve a politikus életútjának főbb állomásairól is olvashatunk. A kötet a Madách Kiadó könyvesboltjaiban megvásárolható.
Hernádi Anna