Királyhelmecen 2008. március 12-13-án került sor a „A balti- és fekete-tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése” című konferenciára, mely ajánlást is megfogalmazott…

A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület – Záhony, a Regionális Fejlesztési Ügynökség – Királyhelmec, a Zemplén Eurorégió – Szlovákia és a Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottsága támogatásával Királyhelmecen (Kossuth u. 101) 2008. március 12-13-án került sor a „A balti- és fekete-tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése” című konferenciára.

„A balti- és a fekete-tengeri térség közlekedési kapcsolatának fejlesztése” című konferencia AJÁNLÁSA:

A 2008. március 12-13-án Királyhelmecen a Kelet-Lengyelország – Kelet-Szlovákia – Bodrogköz – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Észak-Erdély – Észak-Moldávia – Moldova – Ukrajna közlekedési folyosó témájában rendezett konferencia résztvevői kezdeményezik egy gyorsforgalmivá fejleszthető út megépítését, amelyet figyelmébe ajánlanak az Európai Unió Bizottságának, Ukrajna, Moldova, Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kormányának, továbbá az érintett megyék/régiók/városok, illetékes szerveinek:

1. Az EU keleti határán belül ma még hátrányos helyzetű térségekben erős növekedéssel prognosztizált áru és személyforgalom számára egy gyorsforgalmi kiépítettségű, összefüggő útvonal kialakítása szükséges az északi országoktól (Skandinávia, Baltikum) Lengyelországon – Szlovákián – Magyarország – Románia – Moldován át Ukrajna irányába, romániai elágazással Bulgáriáig. A gyorsforgalmi útvonal a XXI. század gazdasági és mobilitási követelményeinek megfelelve szolgálja az a térség országainak, lakosságának a fejlődésükhöz kötődő érdekeit.

2. A konferencia támogatja a 2006 októberében Lancutban, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország közlekedési minisztereinek Közös Nyilatkozatában deklarált, későbbiekben Via Carpatia néven megnevezett Kaunas – Bialystok – Lublin – Rzeszów –Prešov – Košice – Miskolc – Debrecen gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Kezdeményezi a Via Carpatia útvonaltól keletre, ahhoz kapcsolódóan, Prešov – Michalovce – Královský Chlmec – Záhony – Csengersima –Satu Mare – Baia Mare – Suceava – Kishinyov – Odessa útvonal gyorsforgalmi úttá történő kiépítésének megvizsgálását. A hálózatot kiegészíteni javasolják továbbá Satu Mare (Baia Mare) térségéből Cluj Napoca – Bukarest – Konstanca vonallal, majd továbbá Bukarest elágazással Szófia – Várna irányába.

3. A kiépítendő új gyorsforgalmi út Rzeszów – Presov – Michalovce – Královský Chlmec – Záhony – Csengersima – Baia Mare útvonalon segíti a leszakadt keleti régiók együttműködését, ezen belül a területfejlesztését, gazdaságát és erősíti a terület népességmegtartó képességét. A gyorsforgalmi út megépítése a feltétele a térség lakossága által elvárt magas gazdasági növekedési ütemének az Európai Unió északkeleti – délkeleti régiói, országai között az áru, tőke, személyek és szolgáltatások szabad áramlásának.

4. A konferencia résztvevői javasolják ennek a döntő mértékben az Európai Unió területén megvalósítható, ütemezetten kiépülő új közlekedési nyomvonalnak Lengyelország – Szlovákia – Magyarországot érintő térségi szakaszának (Rzeszow – Presov – Michalovce – /Velké Kapušany/ Královský Chlmec – Záhony – Vásárosnamény) a vázlatterv szintű feldolgozását, a szakmai pontosítását. Ennek érdekében kezdeményezzük, hogy a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület – Záhony és a Regionális Fejlesztési Ügynökség – Királyhelmec, a városok/megyék/régiók támogatásával nyújtson be pályázatot, majd ezt követően az érintett országok minisztériumainak segítségével készítsék el a vázlattervet.

5. A konferencia résztvevői javasolják, hogy az érintett országok, megyék/régiók/városok saját kormányaiknál kezdeményezzék a Közlekedési Minisztériumok ez irányú megállapodásának létrehozását, amelynek célja a nyomvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetése, beleértve az érintett térségekre gyakorolt gazdasági és területfejlesztési hatások feltárását, a Magyar – Szlovák – Ukrán – Román Határon Átnyúló Új Szomszédságpolitikai Program keretében. Ebben részesek lehetnek a térség önkormányzatai, civil szervezetei is. Ennek eredményeképpen kezdeményezzék e közlekedési folyosó Európai Unió által történő elismertetését.

6. A résztvevők felkérik a KIÚT Térségfejlesztési Egyesületet – Záhony, a Regionális Fejlesztési Ügynökséget – Királyhelmec és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot – Debrecen, hogy továbbra is szervezze a gyorsforgalmi úttal kapcsolatos összejövetelek, konferenciák megtartását és segítsék az országok és az Európai Unió közötti együttműködést.

Az ajánlás magyar, szlovák és lengyel nyelven készült.

Királyhelmec, 2008. március 13.
A konferencia résztvevői és szervezői nevében:

Rákóczi András
Ügyvezető elnök,
KIÚT Térségfejlesztési Egyesület

A konferencia témái volta:

A gyorsforgalmi út koncepciója:
1. Az EU keleti határán belül, az erős növekedéssel prognosztizált áru és személyforgalom számára egy gyorsforgalmi kiépítettségű, összefüggő útvonal szükséges az északi országoktól Skandinávia – Baltikum – Lengyelország – Szlovákia – Magyarország – Románia – Moldova – Ukrajna irányába. A gyorsforgalmi útvonal a XXI. század gazdasági és mobilitási követelményeinek megfelelve szolgálja a térség országainak, lakosságának a fejlődésükhöz kötődő érdekeit.

2. A tervezésre javasolt útvonal: Kaunas – Lublin – Rzeszow – Mihajlovce – Velké Kapušany – Královský Chlmec – Záhony – Csengersima – Szatmárnémeti – Nagybánya – Sucheva – Kishinyov – Odessza.

3. A kiépítendő gyorsforgalmi út segíti a leszakadt régiók gazdaság- és területfejlesztését, erősíti a térség népességmegtartó képességét.

4. A balti- és a fekete-tengeri kikötők gyorsforgalmi úttal történő összeköttetése segíti a nyugat – kelet és észak-déli irányú közlekedési utak kereszteződésében (a schengeni határ mentén) lévő logisztikai központok fejlesztését.

5. A gyorsforgalmi út megépítése feltétele a térség elvárt magas gazdasági növekedési ütemének az Európa Unió északkeleti – délkeleti régiói, országai között az áru, tőke, személyek és szolgáltatások szabad áramlásának.

A konferencia célja:
1. A koncepció megvitatása
2. A gazdasági és területfejlesztési hatások elemzése
3. Lehetséges nyomvonal-tervezetek kialakítása Lengyelország – Szlovákia – Magyarország schengeni határának mentén
4. Közös nyilatkozat elfogadása, aláírása

A konferencia programja a következő volt

2008. március 12. (szerda)

13:00 Regisztráció
Levezető elnök: Dr. Szép Béla országgyűlési képviselő, Magyarország
Pásztor István országgyűlési képviselő, Szlovákia
13:30 Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése Gémesi Ferenc államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal, Magyarország
13:50 Előadók:
Előadások, koncepció megvitatása
(Az előadások időtartama
max. 15 perc). Gazda László elnök, Észak-Alföldi Régió, országgyűlési képviselő
Pásztor István országgyűlési képviselő, Szlovákia
Berg Tamás osztályvezető, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Budapest
Zbigniew Rynasiewicz lengyel országgyűlési képviselő, Lengyel Országgyűlés Infrastruktúra Bizottságának Elnöke
Dr. Szegvári Péter vezérigazgató-helyettes, Regionális Fejlesztési Holding Zrt., Budapest
15:00 Szünet
15:30 Záhony Térségi Komplex Gazdaságfejlesztési Program
Előadó: Kálnoki Kis Sándor miniszterelnöki megbízott, Magyarország
15:50 Előadások, koncepció vitájának folytatása Marinel Kovacs elnök, Máramaros Megyei Tanács, Románia
Tadeusz Ferenc polgármester, Rzeszow
Balog József polgármester, Királyhelmec
Lesku Miklós polgármester, Záhony
Dr. Szórádi Sándor elnök, Szamos – Tisza mente – Szatmárért Egyesület
17:00 II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-13.) – Fókuszban a gazdaság- és közlekedés-fejlesztés Dr. Veres János miniszter, Pénzügyminisztérium, Magyarország
17:30 Szlovákia közúthálózatának fejlesztése, különös tekintettel az észak – déli útkapcsolatokra Szlovákia Közlekedési, Postai és Telekommunikációs Minisztérium képviselője
18:00 Szabad program
19:00 Vacsora, networking Helye: Panzió Italia

2008. március 13. (csütörtök)

08:30 Előadások, koncepció vitájának folytatása Mudrá Rozália igazgató, Megyei Hivatal, Kassa
Presow Megyei Hivatal képviselője
Podkarpatskie Vajdaság képviselője, Lengyelország
Kaczor Wiesław igazgató, Állami Közútkezelő, Podkarpatskie vajdaság, Lengyelország
Svatoslav Hustak igazgató, Poloniny Regionális Fejlesztési Ügynökség
Cinke István elnök-helyettes, Ung-Tisza-Túr Eurorégió Egyesülés, Vojány
Vécsy István országgyűlési képviselő, Ricse polgármestere, Magyarország

10:30 Szünet
11:00 Előadások, koncepció vitájának folytatása Szerencsés János főkonzul, Magyar Főkonzulátus, Kassa
11:15 Európai Uniós pályázati lehetőségek a határmenti együttműködésben – 2007-2013 Dr. Baranyi András programmenedzser,
VÁTI Kht., Budapest
11:30 LEADER Közösségek határon átnyúló együttműködésének lehetőségei Mártha Tibor elnök, Felső-Szabolcsi LEADER Közösség, Magyarország
Petrikán Péter polgármester, Velké Kapušany

12:10 Hozzászólások
Közös nyilatkozat véleményezése, megvitatása
13:00 A nyilatkozat aláírása, sajtótájékoztató
13:30 Ebéd, Helye: Panzió Italia – Hazautazás