A Szlovákia és Magyarország közti viszonyban az elmúlt év alatt különböző konfrontációs elemek és nézetkülönbségek jutottak felszínre, mindezek ellenére a kapcsolatokat legalább részben sikerült paragmatikusabb szintre emelni – állapítja meg a Külügyminisztérium által kiadott Jelentés a külpolitikai feladatok teljesítéséről, melyet a kormány a parlament elé tár majd, annak márciusi ülésén. Minderről a Pravda hétfői kiadása ír.

A külpolitika ez évi irányelveiben, melyet a kormány úgyszintén a képviselők elé tár majd, a kormány ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy betartja a magyar kisebbség jelenlegi jogállását. „Szlovákia odafigyel majd a magyar kisebbség jelenlegi jogi standardjának betartására, ugyanakkor ösztönözni fogja a Magyarországon élő szlovákok helyzetének javítását. Szintén keresni fogja a kétoldalú kapcsolatok javításának és a kölcsönös megértés feltételeinek a módját” – idézi a mai Pravda a külügyi tárca által kiadott dokumentumot.
A kormány értékelésében hangsúlyozza, hogy a Magyarországhoz fűződő viszonyt olyan ellentmondásos, politikai síkon lezajlott események zavarták meg, mint például a magyar politikusok reakciói a nemzeti tanács Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos határozatára, vezető magyar politikusok szlovákiai látogatásainak magán- és politikai célokra történő felhasználása, a Malina Hedvig-ügy eltúlzott átpolitizálása és medializálása, továbbá a Szlovákiában élő kisebbségek jogainak állítólagos megsértése és ennek nemzetközi fórumok élé tárása. A magyar kormány ilyen típusú hozzáállása a szlovák kormány véleménye szerint ösztönzőleg hatott a különböző szélsőséges pártokra és csoportosulásokra.
„A szlovák kormány érzékenyen figyelte a közös kapcsolatokban megnyilvánuló problémákat, és főleg azt, ha ezeknek kapcsán a valóságnak nem megfelelő kép kialakítására került sor” – idézi tovább a Pravda a kormány véleményét.
Minden fennálló nézetkülönbség ellenére a kormány azt hangsúlyozza, írja a szlovák napilap, hogy a politikai párbeszéd intenzívebbé vált. Fontos lépésként emeli ki a kormány a két kormányfő júniusi találkozóját, amelyen elfogadták a Közös múlt, közös jövő című programot. Jelenleg pedig a magyar miniszterelnök szlovákiai látogatását készítik elő.
Pravda, FelvidékMa