A jelenlegi helyzet alapján Szlovákia 2009. január 1-jével bevezeti az EU közös pénzét, az eurót. A Magyar Koalíció Pártja közzétette állásfoglalását e kérdéskörrel kapcsolatban, amelyet Farkas Pál, az Országos Elnökség tagja, a Gazdasági Tanács elnöke dolgozott ki. Tőle kérdezzük az euróval kapcsolatos véleményét. Hogyan értékeli Ön az euró bevezetésének lépését?

– Kétségtelenül politikailag és gazdaságilag is a 2008-as év legfontosabb lépéséről van szó, amely hoszszútávon is jelentős mértékben befolyásolja majd az ország gazdasági helyzetének alakulását és egyben érinti a közösségi élet egészét, hiszen 2009. január 16-án mint hivatalos fizetőeszköz megszűnik létezni a szlovák korona, amely ilyen formán mint Európa egyik legrövidebb életű pénzneme vonul be majd a történelembe.
Arról a kérdésről, hogy az ország majd belép-e az euroövezetbe már előbb történt a döntés, hiszen ez egy alapkritériumként volt megfogalmazva az EÚ-hoz való csatlakozás kapcsán. A nyitott kérdés talán csak az, hogy mindez megfelelő időpontban történik-e és, hogy egyáltalán fel vagyunk-e rá készülve?

Tehát a kérdést megismételve szükséges meglépni most ezt a lépést és fel van az ország erre készülve?

– Ebben a kérdésben természetesen megoszlanak a vélemények. Az EU-ba történő gyorsított ütemű integráció támogatóinak a véleménye szerint pozitív lépés az euróövezethez való mihamarabbi csatlakozás, a megfontoltabbak úgy vélik, hogy csatlakozni igen, de kellően felkészülve, míg akadnak olyan vélemények is, amelyek a nemzeti érdekek önkéntes feladását látják ebben és ebből kifolyólag ellenzik a csatlakozást.

Ennek kapcsán mi az MKP és az Ön véleménye ebben a kérdésben?

Az én véleményem természetesen megegyezik az MKP álláspontjával. Értékelésünk alapján ez egy mérföldkő lesz az ország életében, amely újabb határokat rombol le előttünk a teljes értékű integrálódáshoz vezető úton, valamint fontos eszköze lesz a gazdasági felemelkedésnek és a polgárok magasabb szinten történő érvényesülésének is. Mindez viszont csak akkor lesz érvényes, ha az ország lakossága, a gazdasági élet szereplői és az állam háztartása is erre megfelelő mértékben fel lesz készülve. Ennek a kérdésnek a megítélésénél bizony látnunk kell, hogy vannak hiányosságok, amelyek nagy részben a jelenlegi kormány rovására írható. Itt példaként elég megemlíteni a közvélemény, a gazdasági és a közösségi élet szereplőinek pontos és friss információkkal történő ellátását. Kérdezem én Önöket, pár hónappal a sorsdöntő lépés megtétele előtt rendelkeznek-e elegendő információval a témával kapcsolatosan? A válasz ugye eléggé egyértelmű.

Az ország belépése után milyen pozitívumok lesznek várhatók?

– Az euro bevezetésének lehetnek jelentős előnyei, amelyek elsősorban a gazdasági életre lesznek pozitív hatással, de természetesen mindannyiunkat érintő pozitív változások is várhatók. Ezek közül csak néhányat említek meg: megszűnnek a korona átváltásával járó problémák és kiadások, megszűnnek a korona kurzusának kilengései és annak a gazdaságra és a fogyasztókra mért hatása, javulnak a hitelek elérhetőségei, várhatóan csökkenni fognak a kamatlábak, növekedni fog a külkereskedelmi forgalom aránya, javulni fog a piac ellátottsága stb. A termelékenység és a versenyképesség növekedésének kérdése nagymértékben a hatalmon lévő kormány gazdasági politikájától is fog függeni. Ennek a tükrében lesz majd értékelhető a tőkeerő emelkedésének és hatékonyságának, valamint a folyamatos és stabil gazdasági növekedés arányának és hosszútávon történő fenntarthatóságának a kérdése is.

De lehetnek negatív hatásai is?

Természetesen lehetnek, hiszen mindezek az előnyök csak abban az esetben fognak jelentkezni és lesznek mérhetők, ha a jelenlegi kormány biztosítja az előző időszakban beindított strukturális reformok folytatásának fenntartását és újabb szükséges és megalapozott reformlépéseket tesz. Kiindulva a jelenlegi helyzetből erre bizony kevés az esély és a kormány inkább leépíti és átdolgozza az előző kormány által beindított reformokat, ami sajnos csökkenti a pozitív hatások merítésének lehetőségét.
A továbbiakban a siker érdekében szükséges csökkenti az államháztartás hiányát és a kormánynak garantálni kell a meglévő eszközök hatékony és célirányos felhasználását, valamint aktív politikával és konkrét programokkal csökkenteni kell a munkanélküliek arányát. Rendkívül szükséges lesz, hogy a kormány huzamosabb ideig garantálni tudja az infláció féken tartását.
Ezenkívül a lakosok életében nagy szerepet fog játszani az euro bevezetésével járó pszichikai hatás, elsősorban az, hogy az eurós értékek feltüntetésénél a koronás érték töredékével fog kelleni a vásárlónak számolnia és így beleférni a havi bevételek által megszabott keretbe. Másrészt ez a hatás nem szabad, hogy az eladókat arra ösztönözze, hogy esetlegesen indokolatlanul emeljék az árakat. Ebben a kérdésben a kormánynak aktív szerepet kell vállalni, hogy gátat vessen az árak megalapozatlan és ugrásszerű emelkedésének.
Úgy érzem, hosszútávon továbbra is fennmarad a jelenleg érezhető óriási negatívum, amely a bérek nagyságát és azok vásárlóerejét érinti. Szlovákia lesz ebben a tekintetben az eurövezet legszegényebb országa. Ez jelentősen befolyásolja majd Európán belül és a világban történő érvényesülésünket és annak lehetőségeit.

Mi várható a közeljövőben?

– Az ország részéről az irányítás és a meglévő eszközök a kormány kezében vannak. A jövő sikere attól is függ, hogy a későbbiekben hogyan fog majd ezekkel gazdálkodni. Ezzel összhangban természetesen az esetleges sikertelenség felelőssége is teljes mértékben a kormányt kell, hogy terhelje. A kormány felelőssége az is, hogy folyamatosan informáljon bennünket a fejleményekről és a meghozott döntésekről, hogy mindenki fel tudjon készülni az euro bevezetésére. Az információkat szükséges megtenni természetesen a nemzeti kisebbségek nyelvén is.
Mi, mint ellenzéki párt sajnos nem tudjuk jelentős mértékben befolyásolni a kormány lépéseit, hiszen mindannyiunk számára ismert a jelenlegi kormány irántunk tanúsított elutasító magatartása.

Mi lesz a legfontosabb aktuális kérdés az euro bevezetésével kapcsolatban?
– Szlovákiában kormányszinten folyik a felkészülés a bevezetésre, de hogy ez megfelelő és elegendő lesz-e, arról majd mi mindannyian a kedvező eredmények ismeretében csak a későbbiekben fogunk tudni dönteni.
Az EU részéről ebben a kérdésben a kulcsfontosságú döntés júniusban várható, amikor is az EU Tanácsa fog dönteni arról, hogy felveszi-e Szlovákiát az euroövezet országainak körébe és egyben meghatározza a korona beváltásának végső kurzusát. A jövőnket illetően ez a döntés valóban kulcsfontosságú lesz.

(MKP Hírvivő)