A budapesti székhelyű Corvinus Támogatásközvetítő Zárt Részvénytársaság Igazgatósága március 4-i ülésén döntött a „Vállalkozásfejlesztési Központ” cím elnyerésére benyújtott pályázatokról.

Mint ismeretes, az Új Kézfogás Közalapítvány 2006 decemberével megszűnt, és feladatait 2007-től a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. vette át. A magyar kormány megbízásából tehát a Corvinus Zrt  fogja a továbbiakban programjaival, pályázataival támogatni a határon túli magyarság gazdasági fejlődését, a kis- és középvállalkozások megerősítését, a szülőföldön való boldogulás gazdasági segítését. A részvénytársaság többségi tulajdonosa a Miniszterelnöki Hivatal, másik tulajdonosa pedig a Magyar Fejlesztési Bank. Az első pályázati kiírásra 2007 decemberében került sor, amiből világossá vált, hogy a Corvinus Zrt., hasonlóan mint korábban az Új Kézfogás Közalapítvány, a pályázatok kezelésére a határon túli magyar régiókban vállalkozásfejlesztési központokat kíván működtetni, ezeken keresztül lehet a pályázatokat eljuttatni a társaság igazgatóságához.
Az igazgatótanács ez évi első döntése március 4-én született, és ennek eredményeképp március 8-án Budapesten a társaság és a Miniszterelnöki HIvatal képviselői ünnepélyes keretek közt átadták az okleveleket a kiválasztott Kárpát-medencei vállalkozásfejlesztési központok vezetőinek.
Dr. Somogyiné Lesták Ágnes vezérigazgató és dr. Molnár József, a Zrt elnöke egy szakmai napra hívta meg Budapestre a nyertes pályázókat, és ennek keretében tájékoztatták őket a társaság küldetéséről, a vállalkozásfejlesztési központokkal szembeni elvárásokról.
Az okleveleket Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára adta át, majd dr. Molnár József elnökkel és dr. Galambosi Károly felügyelő bizottsági elnökkel közösen válaszoltak a határon túlról érkezett fejlesztési szakemberek kérdéseire, felvetéseire.
Összesen 34 vállalkozásfejlesztési központ jön létre a Magyarországgal szomszédos országokban, a legtöbb pályázó a korábbi években az Új Kézfogás Közalapítvány partnere is volt, tehát rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal.
Szlovákiában 7 pályázó nyerte el a „Vállakozásfejlesztési Központ” címet:
• a Nagykaposi Vállalkozásfejlesztési Szövetség (ügyintézője Mihók Gábor),
• a Szepsi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ügyintézője Petrik Ervin),
• a Szövetség a Közös Célokért társulás (igazgatója Pogány Erzsébet),
• a komáromi Intercommerz Kft (igazgatója Langschadl István),
• a Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség (ügyintézője Horváth Károly),
• a Galántai Regionális Fejlesztési Ügynökség (igazgatója Baross Róbert),
• a dunaszerdahelyi EK Tanácsadó Központ Kft (ügyintézője Hegedűs Tamás).

Szlovákiából a jelenleg érvényes pályázati kiírás értelmében a 2007. évi keret terhére 2008. március 31-ig két témakörben nyújtható be pályázat a VFK-k közreműködésével: a határon túl működő kis- és középvállalkozások projektekjeinek kamattámogatására, illetve EU-s forrásból megvalósuló gazdasági fejlesztési pályázatokhoz önerő pótlására. Részletesebb információk a www.corvinus.hu oldalon, illetve a vállalkozásfejlesztési központokban kapható.

Pogány Erzsébet