Az alábbiakban PaedDr. ThLic Herdics György c. apát, a Remény főszerkesztőjének, Nádszeg lelkipásztorának nyilatkozatát olvashatják olvasóink, amelyet a Spesnet nevű honlapra raktak fel, valamint megjelent a Remény című hetilapban.

Az utóbbi időben több támadás érte hetilapunkat, illetve személyemet, s ezek a támadások napvilágot láttak mind a hazai, mind az anyaországi médiában. Ezekre jelenleg sem hetilapunkban, sem más médiumon keresztül nem óhajtok válaszolni, ahogyan az eddigiek folyamán sem tettem. A Reményt, illetve a személyemet ért rágalmakra és becsületsértésre reagálva, a hatályos Egyházi Törvénykönyv kánonjait figyelembe véve, teszem meg a megfelelő lépéseket.

Herdics György
főszerkesztő