Interpelláció az Egyházkarcsára tervezett akkumulátorgyár ügyében * Csáky Pál, az MKP elnöke április elején interpellációt intézett az Egyházkarcsa mellett tervezett akkumulátorgyár építésének ügyében Robert Fico miniszterelnökhöz és Jaroslav Izák környezetvédelmi miniszterhez. Csáky jelezte, hajlandó akár újabb interpellációra…
Miért karolta fel a MKP nevében a csallóközi ivóvízforrások védelmének ügyét?

– Helytelennek tartom, hogy Közép-Európa legnagyobb édesvízforrása fölött egy olyan üzem épüljön, amelyet veszélyes üzemnek tarthatunk. Vegyészmérnökként tisztában vagyok azzal, hogy ott, ahol ólommal és egyéb veszélyes anyaggal dolgoznak, létezik egy kockázati tényező. Támogatom ugyan, hogy a Banner Batterien Dél-Szlovákiába jöjjön, de úgy gondolom, hogy okosabb lenne egy másik régiót keresni ennek a beruházásnak. Védeni kell azt, amit a természettől kaptunk. Az édesvíz, az ivóvíz a 21. század egyik legnagyobb kérdése és problémája lesz. Elemzők szerint emiatt háborúk fognak majd kitörni. Mi pedig most könnyelműen kockáztatnánk ezt a kincset, amely nemcsak a Csallóközé, Szlovákiáé vagy Magyarországé, hanem egész Közép-Európáé is. A jövő szempontjából egy óriási értékről van szó.

Kockázatról és az ívóvízkészlettel való hazardírozásról tett említést az interpellációban.

– Nézetem szerint a környezeti hatástanulmányt el kell készíteni. A környezetvédelmi minisztérium alábecsülhette a múltkori döntésekor ezt az ügyet, függetlenül attól, hogy ki volt akkor a minisztérium élén. A minisztériumban ezt nem egy személyben a miniszter bírálja el, hanem egy szakértői gárda véleményezi. Ha netán bizonyos dolgokat alábecsültek, akkor még mindig okosabb most korrekciókat végrehajtani, alaposan megvizsgálni ezt a beruházást, mintsem kockázatnak kitenni ezt a fontos régiót.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a miniszter módosít az eddigi nemleges véleményén, hiszen az ugyanezt sürgető Pázmány Péter polgármesternek írt válaszlevelében Jaroslav Izák nem tartotta indokoltnak, hogy elrendelje a hatástanulmányt.

– A demokráciában vannak bizonyos nyomásgyakorló módszerek. Ennek egyike a petíciós akció, amely tavaly már lezajlott, de fel lehet újítani. A civil szervezetek és a helyi önkormányzat aktivitása a másik, a sajtó odafigyelése pedig a harmadik tényező. Érzem, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk, vagy talán már utána is, és a régiók képviselői későn fordultak hozzám. De megteszem azt, amit a saját lelkiismeretemtől indíttatva meg kell tennem. A többi már nem az én hatáskörömön múlik.

Lát-e esélyt arra, hogy a miniszterelnök is felkarolja az ügyet?

– Megkapta az interpellációt, tehát nem mondhatja, hogy nem tud róla. A Robert Ficónak és a Jaroslav Izáknak írt interpelláció között az a különbség, hogy a miniszternek szakmai interpellációt írtam, csatolva a megfelelő dokumentumokat, míg a miniszterelnöknek politikai jellegűt, hiszen a petíciós törvény értelmében el kell, hogy járjon és a kormányhivatalnak lépnie kell. Szintén a petíciós törvény értelmében ki kell vizsgálni ezt az ügyet. Meggyőződésem, hogy a kormányfőnek sem lehet mindegy, hogy mi történik Közép-Európa legnagyobb ivóvízforrása fölött.

Helyi szinten is történt ez ügyben egy s más: Dunaszerdahely polgármesterének kezdeményezésére csaknem egy éve levélben fordult a miniszterelnökhöz a dunaszerdahelyi járás nyolc magyar és szlovák pártja, illetve szervezete, de egyelőre csak annyi történt, hogy a kormányfő az ellenőrzési szekciónak továbbította a beadványt.

– A kormányhivatal megfelelő részlegének ki kell vizsgálnia az ügyet, de itt határidő nem kötelezi őt. Viszont interpelláció esetében egy hónapon belül választ kell adnia, és le kell írnia, hogy mi történt az ügyben. Ha hatástalan lesz, akkor az interpellációt megismétlem.
A problémát nem pártügynek tartom és nem akarok ebből politikai csatározást. Hiszen azt látjuk, hogy Dunaszerdahelyen is pártállástól függetlenül civil szervezetek és politikai pártok támogatták ezt. Rossz lenne, ha politikai irányba vinnénk el.

Ha a Csallóközben sikerült nemzetiségtől és pártállástól függetlenül az ivóvíz védelme érdekében összefogni, elvárható ez a nagypolitikától is?

– A nagypolitika más logika alapján működik mint a regionális politika. Nem biztos, hogy az ügynek jót tenne, ha politikai ügyet csinálnánk belőle. De a helyi politikai erők, amelyek aláírták a miniszterelnöknek írt levelet, tehetnek ilyen lépéseket saját pártjuk országos vezetősége felé. Nem biztos, hogy az MKP vezetőségének kell ezeket az országos pártvezetőségeket megkeresnie. Okosabb lenne a Dunaszerdahelyi járás szervezeteinek ilyen kezdeményezése. Tehát ha a helyi pártsejtek saját pártközpontjaikat szólítanák meg és pártok közötti párbeszédet sürgetnének ez ügyben. Én készen állok arra, hogy ez esetben tárgyaljak a többi párt vezetőjével erről a kérdésről.
(Forrás: Dunaszerdahelyi Hírnök, P. Vonyik Erzsébet – www.dunstreda.eu)