Az alábbiakban a Pátria Rádió Naprakész műsorában Farkas Zsolt garamkövesdi plébánossal, a Jó Pásztor Alapítvány új elnökével elhangzott beszélgetés összefoglalóját olvashatják kedves olvasóink.

Farkas Zsolt, a Jó Pásztor Alapítvány megválasztott elnöke elmondta, hogy abból az okból vállalta el az elnöki tisztséget, hogy az Alapítvány célkitűzéseit felfrissítse és a kispapok támogatására próbáljanak fordítani nagyobb figyelmet, akik itt tanulnak Felvidéken. Őket anyagilag és más jellegű módon is segítsék tanulmányaik folyamán. Másik fontos célja, hogy a Komáromi Imanapok ne merüljenek  feledésbe és magyar papi, szerzetesi és főpásztori hivatásokért továbbra is kérjék az Urat a felvidéki magyar katolikusok.
A budapesti, esztergomi és pozsonyi szemináriumok hallgatói közti találkozók megrendezésére kerül sor, hogy a papnöveldében tanuló kispapok megismerjék más helyen tanuló társaik életét. Április 19-én kerül sor az első találkozóra.
A továbbiakban a Komáromi Imanapok programját ismertette. A szentmise a Szent András-templomban lesz bemutatva, de a keresztutat kint végzik. Bizakodását fejezte ki, hogy a jövőben – ha szükséges – újra a Klapka téren tarthatják majd a szentmiséket.
Az egyházmegyei felosztás kapcsán elmondta, hogy szükség van a közös fellépésre és a Nyílt levélre, amelyet megfogalmaztak és csatlakoztak hozzá országos és helyi szervezetek is.
A magyar püspökért folytatott imát továbbra is aktuálisnak tartja. A volt Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegyében Orosch János püspök atya nagyon jól felkarolta a magyar ügyeket és megmozdult a magyar hívek hitélete is. Most az új helyzet új kihívásokat jelent, amelyet egy magyar nemzetiségű püspök kinevezése orvosolni tudna a szétszórt felvidéki magyar katolikusoknak.