A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának találkozójára ez alkalommal a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) meghívására a lakiteleki Népfőiskolán került sor 2008. április 12-én.

Ez alkalommal az összes tagszövetségek képviselői megjelentek. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségtől Popovics Béla elnök és öccse Pál, a KMCSSZ-től Lendvai-Lintner Imre elnök, Szórád Gábor és Szemerédi Tibor (Puma), a Magyar Cserkészleány Szövetségtől Szalai Zsófia elnök és Csilics Márta, a Magyar Cserkészszövetségtől Buday Barnabás elnök és Solymosi Balázs, a Romániai Magyar Cserkészszövetségtől Gaál Sándor elnök, Molnár Szilárd, Kasza Tamás, Salló Emőke és Székely István, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségtől Csémi Szilárd (Kismedve) elnök és Bánó Anna, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségtől Krekuska Róbert és Herédi Tivadar. A VMCSSZ elnöke, Bacskulin István, és Likó János, a horvátországi Zrínyi Miklós cscs. vezetője nem tudtak megjelenni.

A gyűlés kezdete előtt Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke vezette végig az általa alapított Népfőiskolán a Fórum résztvevőit. Az ülés hivatalos részét – Vitéz László Fórum elnök lemondása miatt – Gaál Sándor Fórum alelnök nyitotta meg. A jelenlévők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt id. Németh István, és ifj. Benedek László cserkészvezetőkről.

Rövid tanácskozás után egyhangúlag megválasztották a Fórum új elnökének Lendvai-Lintner Imrét, alelnöknek Buday Barnabást, és elfogadták Szemerédi Tibort titkárnak. Ezután a tagszövetségek beszámolói következtek az elmúlt év eseményeiről, a végzett munkáról, és tervekről.

Az közgyűlés meghallgatta Szakács Gusztáv, a MCSSZF Alapítvány kuratóriumi elnökének beszámolóját. A kuratórium vezetőségének új tagjai: Martonné Némethy Márta a MCSSZ és Lendvai-Lintner Béla a KMCSSZ képviselői. Az Alapítvány sikerrel pályázott egy Teleki-emlékhely kialakításáért.

Az ülés tagjai megvitatták a SZMCS által kiadott Cserkész című lap összmagyar cserkészlappá történő átalakítását egy közös szerkesztőséggel. Az átalakítás kidolgozására és előkészítésére Szórád Gábor kapott megbízást, aki az őszi ülésen fog erről beszámolni.

A MCSSZF által meghirdetett idei rendezvények:
– Közös táborozás a KMCSSZ rendszeres magyarországi őrsvezetői körútjának résztvevőivel
Budapesten, június 29-július 6 között.
– Gyertvay Iván-emléktúra: Tiszabecs – Tiszaújváros aug. 9-20 között.
– Szilézia, Közép-Kelet Európai Dzsembori, Lengyelországban, augusztus 1-10. között.

Az anyaországon kívüli, Kárpát-medencei tagszövetségek közös cserkésztiszt-képzésének megvitatását az őszi ülésre napolták el. Az őszi emlékülés előreláthatóan a KMCSSZ alapítóinak, a Hontalan Sasok vérszerződésének helyén, Berchtesgaden közelében, a zelthofi cserkészparkban kerül megrendezésre.

Szemerédi Tibor
MCSSZF titkár