A Kassai Polgári Klub szervezésében mutatták be „Wick Béla az ember, pap és történész” című kiadványt a Löffler Béla Múzeum dísztermében.

Az ünnepségen jelen volt Pásztor Zoltán püspöki helynök, Peter Zupko professzor, a Kassai Érseki Levéltár igazgatója, és Kristina Markušová, a kerületi műemlékvédő hivatal igazgatónője, akik felszólalásukban méltatták a sokrétű alkotót. Az emlékdélutánon megjelent Szerencsés János kassai főkonzul is.

A találkozó lehetőséget kínált a megjelenteknek anyagilag is támogatni a történészpap közadakozásból készítendő emléktábláját, amelyet a közeljövőben helyeznek el a Magyar Lelkipásztori Központ várkapu utcai házában.

Wick Béla (1873–1955) alkotói munkássága a múlt század első felére tehető. A néhai pápai prelátus, székesegyházi kanonok hitébresztő és hitbuzgalmi írásai mellett több történelmi kiadványt is publikált. Legismertebb művei: Kassa város katolikus műemlékei (1923), A kassai Immaculata szobor története (1928), A háromszáz éves Szent Orbán-torony (1928), Kassa régi temetői, templomi kriptái és síremlékei (1928), A kétszáz éves kassai ispotály-templom (1930), A jezsuita rend története Kassán (1931), Adatok a kassai domonkosok történetéhez (1932), Kassa régi síremlékei: XIV–XVIII. század (1933), Nagyúri látogatások Kassán (1934), Az 1709–10-es pestisvész Kassán (1934), A kassai Rozália-kápolna története (1935), A kassai Szent Erzsébet-dóm (1936), Kassa története és műemlékei (1941), Kassa története (1941).

Gábor Bertalan/Magyar Kurír