Fiatalok szívesen éneklik modern hangszereléssel a „Próféták tüzes parazsa” című éneket. Kicsendül belőle valami nagy várakozás az új után: Új dalra vár, új szóra vár, új fényre az egész teremtett világ. Új földre vár, új égre vár, új létre vár az egész teremtett világ.

Megdöbbenve tapasztaljuk mi is a világ feszült várakozását a megújulásra.

Megremegünk a kihívások és elvárások hallatán. Vajon elég erősek leszünk-e mai keresztények betölteni a világ megújulásra irányuló vágyát? Gyengének érezzük magunkat, mint az apostolok Pünkösd előtt. De ha a mi lelkünket is betölti kegyelmével a megújító Lélek, akkor a lehetetlenségre is merünk vállalkozni. Kérjük hát a 3. isteni Személyt: „Áraszd ki Lelkedet, Istenünk, és megújul a föld színe!”
A világ megújításának 4 szempontjához kérjük segítségét a pünkösdi ének szavaival: „Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet, s útra vidd, ki tévelyeg.”

Mosd meg, ami szennyezett
Szennyezettek a vizeink. Folyóink alkalmatlanná válnak az ivásra, tavainkban elpusztulnak a halak, vizeinkben veszélyessé válik a fürdés.
Szennyezett körülöttünk a levegő. Olyan mértékben, hogy Tokióban utcai automatákban néhány yen bedobásával 3 percig tiszta levegőt lehet szippantani. A világűrbe juttatott mesterséges égitestek megsértik a föld ózon-védőpajzsát és a káros sugárzások bőrrákot idéznek elő.

Ezeknél nagyobb veszedelmet jelentenek az erkölcsi szennyeződések: tisztátalanná teszik a légkört a pornó- és akciófilmek, az erkölcstelen magazinok és reklámok. A közbiztonság mélypontra süllyedt, a vagyon- és életbiztonságot lábbal tiporják, terjed a kábítószer élvezés, széthullanak a családok, kallódnak a gyermekek.

Tudjuk, a megtisztítást nekünk kell elvégeznünk. De ehhez nem elegendők a legkiválóbb tisztítószerek sem. Csak saját tanúságtételünkkel, feddhetetlen életünkkel leszünk képesek megtisztítani a szennyezett légkört.
Egyedül nem vághatunk neki a feladatnak. Szerencsére a Szentlélek segítségünkre siet. Csak kérnünk kell egész szívvel: „mosd meg, ami szennyezett”. Sugározzuk saját tiszta lelkületünket és ne féljünk, Isten Szent Lelke velünk lesz.

Szárazságra hints vizet
A sivatagi szárazságban minden az éltető víz után sóvárog. Nélküle a földfelszín kicserepesedik, a növényzet elpusztul. Ha feltör a vízforrás, rögtön oázis keletkezik. Ilyenek az emberi lelkek is. A buzgóság hiánya miatt könnyen kiégnek, megperzselődnek. Ezért van múlhatatlan szükség lendületes keresztények példájának frissítő harmatára.

Találkozni fogunk fiatalokkal, akik keresik az élet értelmét, de nem találják. Öregekkel, akik azt gondolják, a sírnál örökre búcsúzunk. Nekünk kell rájuk permetezni az igazságok éltető forrását. Áradjon szavainkból a Szentlélek vízsugara.

Orvosold a sebhelyet
Déry Tibor Képzelt riportjának fináléja keresztény programot hirdet: „Arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk életünkön át.” A föld nagy sebeit nem tudjuk begyógyítani, éhínséget, természeti katasztrófákat, járványokat megszüntetni nem vagyunk képesek. De a környezet kis sebeit mi is ápolhatjuk, könnyeket letörölni, gondbarázdát elsimítani, elesettet fölemelni, céltalannak utat mutatni, az arcokra mosolyt fakasztani mindannyian tudunk.

A Szentlélek küld a feladatra, és ígéri segítségét, orvosold a sebeket, hirdesd az örömhírt, gyógyítsd a lelki betegségeket, szítsd fel a reményt. Sok a kőszívű ember és oly kevés a szívátültetéshez értő orvos. A Nagy Specialista Professzor, a Szentlélek adjunktusokat keres. Jelentkezzünk bátran.

Útra vidd, ki tévelyeg
A Teremtőjétől elcsavargó emberiséget ki fogja kézen? Ki vezeti vissza az Atyai házba, kinek a nevében történik a bűnbocsánat? Mindezt a Szentlélek végzi. Ő az, aki a tévelygőket a mi közreműködésünkkel akarja visszatéríteni. Álljunk a pünkösdi Lélek elé és készséges szívvel vállaljuk testvéreink megmentésének feladatát. Mondjuk Izajás szavaival: „Itt vagyok, Uram, küldj engem.”

A tavalyi városmisszió folytatásának szükségességére ráébredt a magyar Egyház. De hogy a folytatás ne csak kampány legyen, programok halmozása, kirakatrendezés, hanem bensőséges megújulás, és hiteles megújítás, ahhoz a Szentlélek különleges segítségét kell kiesdeni.

A II. világháború vége felé az amerikaiak már navajó indiánokat is besoroztak a hadseregbe. Beosztották őket a csendes óceáni egységekhez hírszerzőnek a japánok ellen. A híreket saját nyelvükön, a navajón továbbították mivel angolul nem tudtak. A japán kémelhárítás észlelte az adásokat, de a háború végéig nem tudták megfejteni, milyen titkos kódot használnak az amerikaiak. Végül rájöttek, nincs benne semmi trükk, nincs titkuk. Azaz: egyetlen titkuk van, az anyanyelvükön beszélnek.

Ellenfeleink évtizedekig keresték a keresztények titkát is. De nem tudtak rájönni, hogy nem használunk semmiféle trükköt. Azaz, hogy egyetlen titkunk van: hiszünk Isten Szent Lelkének erejében. Ennek a Szentléleknek kell most is eltölteni szívünket és akkor az Ő erejével bele merünk vágni a lehetetlennek tűnő kalandba: a világ megújításába. (vö. Dobszay: Így, vagy sehogy)

Bennünk él a remény, hogy ez a világ nem kiszámíthatatlan erők játékszere, hanem a Szentlélek Úristen szeretetének tárgya. Ezért közreműködésünket ígérve buzgó imába kérjük: „Áraszd ki Lelkedet és új életre támadunk, és megújítod a föld színét.”

Hajnal Róbert/Magyar Kurír