A Remény szerkesztősége ez évi tavaszi zarándoklatának úti célja Bécs volt. Az egykori császárváros központjába, az impozáns Stephansdomba hívták olvasóikat, hogy együtt imádkozzanak, az imában Istentől erőt kérve, egymást is erősítsék.

Mint azt a sok-sok egyházközségből összegyűlt zarándokoknak a szervező, Bozay Krisztián elmondta, két apropója is van annak, hogy éppen e helyre esett a választásunk: Május Szűz Mária hónapja, és a bécsi dómban található a máriapócsi kegykép. E kép előtt imádkozott több mint ötven évvel ezelőtt az Opus Dei mozgalom alapítója, Szent Josémaria Escrivá, hogy a kelet-európai államokban élők mielőbb kivívhassák szabadságukat. Az Opus Dei prelatúrát pedig – amely a legmegfelelőbb formája annak a lelkipásztori kezdeményezésnek, amely az alapító nevéhez fűződik – éppen huszonöt éve alapították meg. Krisztián atya a továbbiakban ismertette Escrivá életét, hangsúlyozva: vegyük észre életünkben mi is a jeleket, és köteleződjünk el Isten ügye mellett, mint az Opus Dei alapítója tette.
A szentmise kezdetén Herdics György c. apát, főszerkesztő és a szerkesztőség nevében Szakál László főszerkesztő-helyettes köszöntötte a főcelebránst, Orosch János püspököt, jelen lévő oltártestvéreit – köztük Simon Ferencet, a bécsi magyarok lelkészét, továbbá az Opus Dei prelatúra képviselőjét – és a híveket. Legyen ez a zarándoklat az ég felé törekvésünk kifejezése, és gyújtson fényt szívünkben – ezt akarja segíteni lapunk is programjaival, hiszen közösségben tapasztaljuk meg az egyház egységét – mondta köszöntőjében.
Szentbeszédében a püspök atya hangsúlyozta: aki elfogadta Krisztust, annak sokat kell érte tennie. Példaként a szenteket állította a zarándokok elé: magyar szentjeinket, a régieket és korunk szentjeit. Kimagasló példaképekre van népünknek szüksége, a pozitív példákat kell felmutatni. A világban számos vallási, nemzetiségi probléma van, feszültségek tapasztalhatók nálunk is, közösségeinkben, a politikában. Ne forduljon magyar a magyar, hívő a hívő ellen, ne széthúzás legyen, hanem fogjunk össze. A püspök atya kitért arra is, hogy vallási tudatlanság és közömbösség fenyeget, sokan vannak a hívők között, akik bedőlnek a keleti tanításoknak. Legyünk hűek hitünkhöz, ne csak ajkunkkal hirdessük kereszténységünket, hanem úgy is éljünk – utalt Escrivá szavaira.
A szentmisét követően a papság átvonult a máriapócsi oltárhoz, ahol a püspök atya felajánlotta családjainkat, népünket a Szűzanyának. Ezt követően a hívek Szent Josémaria Escrivá ereklyéje előtt fejezhették ki tiszteletüket.
A zarándoklat áhítatának megteremtéséhez a szentmise előtt és alatt a somorjai Harmonia Classica vonószenekar járult hozzá.

Bertha Éva/Remény