A parlament ma kezdődött ülésének utolsó napirendi pontja a vatikáni szerződéshez kötődik. Bár sok képviselő szerette volna elhalasztani róla a vitát, a plénum programon tartotta. A lelkiismereti szabadságot garantáló szerződés elfogadását a Vatikánnal megkötött alapszerződés tartalmazza, mégis évek óta húzódik a kérdés. A Dzurinda-kormány idején előterjesztett javaslat végül oda vezetett, hogy a kereszténydemokraták kiléptek a kormányból, és 2006-ban előrehozott választásokat kellett tartani. A koalícióból akkor Mikuláš Dzurinda kormányfő és az SZDKU nem támogatta a szerződést, de még a szlovákiai püspökkari konferencia sem ragaszkodott hozzá mindenáron, mivel úgy látta: a közvéleménynek is meg kell érnie arra, hogy a lelkiismereti-erkölcsi okokat méltányolni tudja. A független František Mikloško azonban úgy véli, a szerződés most sem sértené senkinek a jogait, csak lehetővé tenné, hogy egyes emberek a saját erkölcsi elveik szerint éljenek és dolgozzanak. A parlament emberjogi bizottságának tegnapi vitájában mondta ezt, amikor azzal a petícióval foglalkoztak, amelyben több mint százezer ember kéri a szerződés megkötését. Az aláírás-gyűjtés 2005-ben kezdődött meg és idén márciusban fejeződött be. Közben a politikai nézetek nem közeledtek egymáshoz. A Szlovák Sajtóirodának nemrég Eduard Kukan, az SZDKU alelnöke nyilatkozta, hogy új szerződéstervezetet kellene kidolgozni, amely nagyobb teret enged Szlovákia érdekeinek. Az MKP-és A. Nagy László szerint a törvényhozásban ennek ellenére is foglalkozni kell a petícióval, a többi pedig már a képviselőkön fog múlni. Politikai döntést helyettük senki nem hozhat. František Mikloško is hasonlóan vélekedik. A petíció megvitatásával csak újranyitnák a kérdést, világossá tennék, mit is jelent a lelkiismereti szabadság, és esetleg javasolnák a kormánynak, hogy készítse elő a szerződést. Mikloško szerint Szlovákia ezzel csak azoknak a kultúrnemzeteknek a sorába lépne, amelyeknek rendezett a viszonya a Vatikánnal.

Pátria, ngyr