Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök újabb pozitív gesztusokat tesz a magyar katolikusok részére a besztercebányai egyházmegyében. A budapesti Pázmány Péter Alapítvány 1991 óta minden évben meghirdeti ösztöndijpályázatát, amelyben budapesti teológiai tanulmányokra biztosít támogatást felvidéki magyar kispapok részére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Az utóbbi években Ján Sokol -hamarosan leköszönő- nagyszombati érsek különféle indokokkal megakadályozta, hogy a magyar kispapok igénybe vegyék ezt a lehetőséget. Most Rudolf Baláž besztercebányai püspök, aki egyházmegyéje területén az egyházmegyék februári felosztása után a legkevesebb magyar plébániát számlálhatja, engedélyezte egy szlovákiai magyar kispap budapesti továbbtanulását, amelyet az Erdőbádonyban (Badin) megtartott papi találkozón is megerősített. Mint elmondotta, mindent meg kíván tenni azért, hogy a magyar hívek megkapják mindazt, ami jogos és igazságos.
A Pázmány Péter Alapítvány áttörésként értékeli a besztercebányai püspök döntését, amellyel követendő példát mutatott a többi szlovákiai püspök számára is, hogy biztosítsák a felvidéki magyar papnövendékek anyanyelven történő képzését.
A besztercebányai egyházmegye egyelőre az egyetlen, ahol magyar nemzetiségű püspöki helynököt neveztek ki a magyar hívek részére. Az egyházmegye honlapján az alapvető információk magyarul is megtalálhatók. A körleveleket és a fontosabb hirdetésket magyar nyelvre is lefordítják, s úgy küldik ki a magyar plébániákra.

Pázmaneum