2008. április 10-én szombaton, pünkösd vigíliáján a Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli – Szent Mihály Laikus Káptalan rendhagyó módon a felvidéki Szimőn, a Szent Márton-plebániatemplomban tartja a szokásos pünkösdi matutínumot, illetve idén az azt megelőző további szertartásokat is.

A hagyományos római liturgia szerinti vigíliát, missa sollemnis-t, a népvecsernyét és az esztergomi rítusú matutínumot a helyi közösség meghívására végezzük itt, ft. Balogh Károly perbetei plebános úr diakónusként való közreműködésével. Aki Magyarországról a káptalannal szeretne tartani, kérjük, hogy keressen meg minket, mert az utazást és a szállást így tudjuk a legkönnyebben egyeztetni. A liturgia négy szakaszból fog állni, így egészében rendkívül hosszú lesz, de ezeknek nem mindegyikén szükséges mindvégig részt venni. Különösen a szentmisét és a vecsernyét tekintjük a néppel közösen ünnepelt szertartásnak. A hozzávetőleges időbeosztás az alábbi:

17.00 A vigíliaszertartás kezdete
18.00 Ünnepélyes szentmise
19.00 Népvecsernye magyarul
19.30 Virrasztó zsolozsma