A Csíksomlyói búcsú napján, Pünkösd vigíliáján került sor a Regnum Marianum Akadémia soron következő előadásaira az egyházgellei Lelkigyakorlatos Házban.

Az első előadó Galgóczi Rudolf zselízi esperes, a Mária Légió vezetője volt, aki Szűz Máriát nemcsak mint az anyaság megtestesítőjét, hanem mint Isten küldöttét, katonai parancsnokot mutatott be. Teologikus szemszögből beszélt a hallgatóságnak Nagyasszonyunkról, majd az Egyház dogmáit ismertette, amelyek Szűz Mária Istenanyaságával, szeplőtelen fogantatásával foglalkoznak.
Szólt a magyar nép kiemelkedő Mária-tiszteletéről, amelyet Szent István, első szent királyunk alapozott meg és oltott bele a magyar nemzet tagjaiba. Kiemelte, hogy Máriához fohászkodhatunk, de életünkben – még ha sokszor nem is könnyű – ki kell állnunk a Boldogságos Szűz mellett, akármilyen csapás is érje keresztény magyarságunkat.
Második előadóként Sranko László somorjai káplán a Mária-jelenésekkel ismertette meg a keresztény felnőttképzésre jelentkezett híveket. Előadásának elején az Egyház tanítását ismertette a jelenésekkel kapcsolatban és elmondta a hallgatóságnak, hogy alapos kivizsgálások után erősíti csak meg az Egyház a jelenés valódiságát. Előadásának második felében pedig több Szűz Mária- jelenést mutatott be, amelyeket részletesen elemzett.
Végezetül egyházi programokat ismertetettek a jelenlevőkkel. A Regnum Marianum Akadémia következő állomására május 31-én kerül sor a következő témákkal:
Biblia és Korán (Karaffa János) – 2 óra
A szentmise története és teológiája (Balogh Károly) – 3 óra

Pázmaneum