A hétvégén szülőfalujában, Bodollón mutatta be hálaadó szentmiséjét 50 éves papi szolgálatáért Kádasi István címzetes kanonok, nyugalmazott plébános.

A jubiláns a múlt század viszontagságai miatt a szülőföldtől távol kényszerült működni, de népéről soha nem feledkezett meg. Sokat segített abban, hogy a háborúban szétlőtt templom helyébe a faluban új templom épüljön. Mindent megtett azért, hogy a megmaradt belső berendezés megújuljon, és a liturgikus kellékekben se legyen hiány. Nagylelkűségét nemcsak a hívek, de az önkormányzat is elismerte azzal, hogy 2005-ben a község díszpolgára címet adományozta neki.

Gábor Bertalan/Magyar Kurír