A Magyar Koalíció Pártja bírálja a régiófejlesztési minisztériumnak az oktatási infrastruktúra fejlesztésére szánt támogatások elosztását.

Farkas Pál alelnök szerint a 30 sikeres pályázó közül többen sem teljesítették az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium által 2007 és 2013 közötti évekre kiírt feltételeket. Előfordult, hogy az egy főre eső juttatás például egy 200 fős iskola esetében jóval meghaladta a 70 ezer koronát. Többször megtörtént, hogy a 200-nál jóval kisebb létszámú iskolák is jelentős támogatást kaptak, miközben a dél-szlovákiai magyar iskolák közül egy sem kapott támogatást a pályázók közül, amit az MKP diszkriminatívnak tart.

Pátria