Május 31-én került sor az egyházgellei Lelkipásztori Központban a Regnum Marianum Akadémia 2008-as esztendei első félévének befejező előadásaira. Ezen a napon mutatkozott be a CSI (Krisztusi Szolidaritás nemzetközi szervezet).

Elsőként Víz Péter, a CSI (Krisztusi Szolidaritás nemzetközi szervezet) magyarországi ügyvezetője mutatta be a nemzetközi keresztény emberi jogi és segélyszervezet munkáját. A CSI munkáját főleg a világ azon szegény országaiban fejti ki, ahol nem tartják be az alapvető emberi jogokat és üldözik a keresztényeket. Megdöbbentő volt hallani a szudáni, az iraki, az egyiptomi és más iszlám országokban tapasztalható keresztényellenes cselekedetekről. Az előadó diavetítéssel egybekötött előadása közben a hallgatóság megrendülve figyelte a képsorokat. Talán nem is tudatosítjuk annak veszélyét, hogy az iszlamizálás már Európát is fenyegeti, mondta el Víz Péter. 57 országban közel 200 millió keresztényt üldöznek hitük megvallásáért. A hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket is feltenni a CSI magyarországi ügyvezetőjéhez, majd pedig aláírásaikkal tiltakozhattak az Egyiptomban eladott és házasságra kényszerített lányok esete miatt.

Második előadóként Balogh Károly perbetei lelkiatya a szentmise történetébe és teológiájába vezette be a keresztény felnőttképzésre jelentkezett híveket. A jelenlevők megtudhatták, hogy nézett ki az első századokban a keresztény szentmise, mi volt a kenyértörés szertartása, és hogyan jelennek meg a zsidó hagyományok a mai liturgiában. Az előadó részletesen szólt a görög és római liturgiákról, a különböző rítusokról, majd fényképek segítségével mutatta be az Egyház színes liturgikus világát.

Végezetül programismertetésre került sor, majd Karaffa Attila, a Pázmaneum titkára megköszönte a hallgatóknak a kitartást, hogy nem fáradtak el –bár páran lemorzsolódtak– és hűségesen részt vettek a Regnum Marianum Akadémia programjain. Az előadóknak köszönet jár a magas szakmai szintű előadásokért, a helyi Mária Légió csoportjának pedig azért, hogy mindig gondoskodtak a hallgatók és lelkiatyák felfrissüléséről. A 2. félév első előadására szeptember 13-án kerül sor.