A rimaszombati református egyházközség presbitériuma szeretné intenzívebbé tenni a kapcsolatot a hívekkel, s erre remek alkalmat kínál az idei év, amelyet a katolikus, a református és az evangélikus egyház a Biblia évének nyilvánított.

A legutóbbi népszámláláskor derült ki, hogy Rimaszombatban több mint 2000 ember vallja magát reformátusnak, de csak 400-500 hívő jár rendszeresen istentiszteletekre, ezért szeretnék ezeket az embereket is megszólítani. Úgy döntöttek, hogy minden, magát reformátusnak valló hívőt megajándékoznak a Biblia egy példányával – tájékoztatta lapunkat Bán Zoltán gondnok. Ez a lehetőség egyúttal alkalmat nyújt adatgyűjtésre is, és egy nyilvántartási lapot is kitöltetnek az érdeklődőkkel, akik a lelkészi hivatalban is átvehetik az év folyamán a könyvet, vagy jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken: Református Lelkészi Hivatal, Fő tér 16/a, tel: 047/ 56 21 945, 0905 479 155, e-mail: kovacs.ildiko@reformata.sk. A gondnok címe: simalap@azet.sk, tel: 0905 973 750. A kapcsolattartás javítása céljából elindítottak egy honlapot (www.picasaweb.google.com/rsreformatus), amelyen szintén napi információkkal szolgálnak az egyházközség mindennapjairól. Május közepén kirándulást is szerveztek, amelynek célpontja Sárospatak, Gönc és Vizsoly voltak, azok a helységek, amelyek fontos szerepet játszottak a magyar nyelvű Biblia létrejöttében. A kiránduláson résztvettek a frissen konfirmált fiatalok is. Ősszel, a reformáció emléknapja tiszteletére konferenciát terveznek, amelynek a szervezésébe szeretnék bevonni a régió lelkészeit is.
Felvidék Ma, jdj, Gömöri Hírlap