A mírovi Rabtemetőben tíz évvel ezelőtt emléktáblát állított a felvidéki magyarság érdekeit védő politikusnak, néhai gróf Esterházy Jánosnak a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége. Június 14-én ennél az emléktáblánál gyűltek össze az Esterházy- tisztelők és helyezték el az emlékezés koszorúit.

A megemlékezés az ország egyik legjobban őrzött börtönkápolnájában kezdődött, ahol Zsidó János féli esperes-plébános mutatott be szentmisét a megjelent zarándokoknak, akik Felvidékről, Csehországból és Magyarországból érkeztek. János atya szentbeszédében előbb röviden ismertette a mártír gróf életét, majd kitért annak egész életét jelentősen befolyásoló magasztos értékek bemutatására. Kereszténysége és magyarsága mindvégig meghatározó szerepet játszott politikai, magán- és börtönévei alatt is. A szentmisét bemutató atya többek között megjegyezte azt is, hogy jó volna, ha nem csak kerek évfordulókon bújnának Esterházy János kabátjába a közélet szereplői, hanem a mindennapjaikban is megmutatkozna a „Magyarok szenvedő Krisztusának” életpéldája. A szentmise után, amely a börtön udvarában található kápolnában volt megtartva, a jelenlevők átvonultak a megemlékezés másik színhelyére, a Rabtemetőbe.
A zarándokokat itt Hyvnar Anna, a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke köszöntötte és megnyugvással látta, hogy az Esterházy-tisztelők nemcsak a kerek évfordulókon vannak jelen, hanem minden évben elzarándokolnak a mártír gróf szenvedésének helyszínére.
A prágai magyar nagykövetség részéről Gurszki Zsuzsanna tanácsos mondott beszédet, majd a Magyar Koalíció Pártjának képviseletében Ladányi Lajos elnökségi tag szólt az egybegyűltekhez.
Magyarországról Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség titkára üdvözölte a megjelenteket és szólt az idei prágai megemlékezésről, ahol először történt meg, hogy a magyarok is képviseltették magukat a Motoli temetőben megrendezett megemlékezésen, ahol valószínűsíthető, hogy Esterházy János hamvai is nyugszanak. Bizakodásának adott hangot, hogy a jövőben ott is emléktáblát helyezhetnek majd el a vértanú gróf tiszteletére. Szólt többek között az a napokban Izraelben tartózkodó magyar külügyi küldöttségről is, amelynek vezetője Németh Zsolt újból felveti, hogy Esterházy Jánost a „Világ igaza” eljárás keretében tüntessék ki emberiességéért és a zsidók megmentéséért.
Ugyancsak Esterházy János nagyságát méltatták a Politikai Foglyok Szövetségének képviselői is, akik reményüknek adtak hangot, hogy a magyar nép neves szülöttét mihamarabb rehabilitálják és boldoggá is avatják.
Az emlékezés koszorúit elhelyezték a beszédet mondott szervezetek képviselői, valamint a Pozsonypüspökiről induló zarándoklatot szervező Szent László Öregcserkész Klub képviselői Wurster Ilonka vezetésével, a 2008-ban a Rákóczi Szövetség Esterházy- emlékérmével kitüntetett Pázmaneum Társulás, a Szlovákia Magyar Cserkészszövetség, amelyet Török András, a Szövetségi Cserkésztanács elnöke képviselt, a Posonium Társulás és Mírov község polgármestere.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult, majd a helyi polgármester vendégül látta a megjelenteket. A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségét köszönet illeti meg a magas szintű megemlékezés lebonyolításáért, valamint Wurster Ilonka nénit, hogy már tizedik éve szervezi meg – fáradtságot nem ismerve – a mírovi zarándoklatot a felvidéki magyaroknak. Bizakodjunk, hogy Esterházy János szellemiségét magának vallja majd a magyar ifjúság is, akiknek hiánya kissé beárnyékolta a megemlékezést.

A megemlékezésről készült fényképek megtekinthetőek itt: link

Pázmaneum, Karaffa Attila