A képviselők második olvasatba utalták Pavol Paška házszabályra vonatkozó módosítását és elfogadták Berényi József javaslatát is, így a népszámláláshoz magyar nyelvű kérdőívek is készülnek.

Nem jó hír a dohányzóknak, hogy tovább emelkedik a dohányáru ára. A pénzügyminiszter javaslata szerint ugyanis jövő év februárjától nőne a cigaretta jövedéki adója. Idén egyébként a dohányáru jövedéki adójából négy és félmillárd koronás bevétele lesz a költségvetésnek. Döntött a parlament arról is, hogy a hamisítás lehetőségének elkerülése miatt okmánybélyeget csak postán vehetünk majd, illetve bizonyos esetekben a bíróságonkon.
2011-ben Szlovákiában népszámlálás lesz. Az ezt szabályozó törvényt is most véglegesítette a törvényhozás. A Magyar Koalíció Pártjának képviselője, Berényi József javasolta, hogy a népszámlálási biztosok erkölcsi feddhetetlenségét, mint követelményt, már a jogszabályban is rögzítsék. Emellett a kisebbségeket érintő elképzelését is előterjesztette.
Berényi ezzel kapcsolatban elmondta: javaslatának lényege az, hogy a 2011-ben sorra kerülő népszámlálás során a kérdőívek elkészüljenek a nagyobb lélekszámú nemzetiségek nyelvén is, mint ahogyan az gyakorlat volt 2001-ben is. Fontos, hogy ennek meglegyen a törvényi háttere, és hogy erre a Statisztikai Hivatalnak lehetősége legyen.
A törvénytervezetet a parlament Berényi módosításával jóváhagyta . Nagy vitát, illetve ellenzéki ellenállást váltott ki Olga Machtmanová Smer párti képviselő felszólalása, aki a népszámlálásról szóló törvényben javasolta: a parlament egy további tévedését helyre kellene hozni, amikor is az ösztönző munka havi bérét hibásan hagyták jóvá. A nyolcszáz koronás havi bér helyett nyolcvan koronát törvényesítettek. Az ellenzék az eljárással nem értett egyett, a koalíciós többség azonban jóváhagyta azt.
Második olvasatba utalták a képviselők a házszabály módosítását is. Miután májusban újságírói megfigyelések alapján kiderült, hogy Ján Slota helyett Rafael Rafaj írta alá a jelenléti ívet, ezt követően mondta Pavol Paška, hogy ez többé ne forduljon elő, ezért digitális jelenléti ív lesz a parlamentben.
A parlement elé terjesztett módosításban azonban már a digitális ügyvitelt nem tartalmazza. Ehelyett a munkanap végén jegyzők hitelesítik majd a jelenléti íveket. Pavol Paška azzal érvelt, hogy Slota ügye nem bizonyított, ő legalábbis idáig egyetlen bizonyítékot sem látott.
A koalíciós képviselők azt hangoztatták, nemcsak Slota-ügy, hanem Dzurinda-ügy is van. Ján Slota pedig újságírók előtt nevetségesnek és kínosnak nevezete az ügyet. A nemzetiek vezére szerint amúgy is a legtöbb képviselő nem íja alá a jelenléti ívet.
Délután még a Dzurinda-kabinet által az egészségügy adósságmentesítésére létrehozott Veriteľről szóló vita adott okot a koalíciós-ellenzéki pengeváltásra. A jelentést kidolgozó Ján Počiatek szerint a részvénytársaság hatékonysága megkérdőjelezhető, mert a több mint 27 milliárd koronás hiány felszámolása után ténylegesen csak 20 milliárdot fizettek ki. Počiatek tehát úgy véli, az összes megtakarítás az állami szektor, elsősorban a Szociális Biztosító és az Általános Egészségbiztosító rovására ment.
Azáltal, hogy nem voltak konkrét szabályok, a korrupció sem zárható ki, mondta Počiatek. Politikai megrendelésre készült jelentés, ködösítés, hamis állítások, rosszul értelmezett számok – hangzottak az ellenzéki vélemények. Ivan Mikloš például azt mondta, hogy a kormány célzottan vádolja a Dzurinda-kormányt, hogy ezzel kendőzze el a saját tehetetlenségét, elsősorban Ivan Valentovič rossz gazdálkodását.

Felvidék Ma