A Csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata Prágában Nyilatkozatot adott ki a “Nemzeti Összetartozás Napja” ügyében. Ennek szövegét adjuk közre az alábbiakban.

Nyilatkozat
A csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata támogatja annak a törvényjavaslatnak az elfogadását, amelyet a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében Németh Zsolt és Simicskó István terjesztett be a magyar Országgyűlés elé, hogy június 4-ét nyilvánítsák a “Nemzeti Összetartozás Napjává”. A kezdeményezést ugyan a parlament nem szavazta meg, de azóta más magyarországi és határon túli politikai és társadalmi szervezetek is magukévá tették. Az idén a civil összefogásnak köszönhetően számos helyen és időben a gyakorlatban valósággá vált ez a kezdeményezés.

Nekünk, a szórványban élő csehországi magyaroknak a nemzeti összetartozás és összefogás különösen fontos, mert nélküle szinte lehetetlen volna megtartani anyanyelvünket, ápolni nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, ellenállni az asszimiláció veszélyének.

Június 4-e a trianoni békediktátum napja, amelynek 88. évfordulójáról a napokban emlékeztünk meg. Sajnos, sokaknak már ez a szomorú nap nem mond semmit, annak ellenére, hogy nincsen magyar, akinek Trianon ne avatkozott volna be a sorsába. A trianoni békediktátum nemhogy megoldotta volna a közép-európai nemzetek problémáit, mint ahogyan ezt az ún. nemzetállamokat létrehozó országok hirdetik, de még inkább megszaporította őket, és ha közvetve is, de elvezettek a második világháború szörnyűségeihez és következményeihez.

Tekintettel az utódállamokban tapasztalható magyarellenes megnyilvánulásokra, fontosnak tartjuk, hogy a mindenkori magyar állam kiálljon és megvédje azokat a magyarokat, akik Trianon által ki lettek szakítva az egyetemes magyar nemzet testéből. Véleményünk szerint a javasolt törvénynek ez lenne az üzenete a kisebbségi helyzetben élő magyarok, valamint a környező államok felé, és valamelyest orvosolhatná a magyarországi 2004. december 5-i népszavazás gyászos kimenetelét is.

A hivatalos emléknap egyúttal elősegíthetné azokat a törekvéseket, melyek célja a trianoni békediktátum következményeinek megismertetése nemcsak a magyar, hanem az utódállamok közvéleményével is. Az európai uniós tagság egyik tapasztalata éppen az, hogy a vitás kérdések se maguktól, se magával az Európai Unió létezésével nem oldódnak meg. Népeink békés együttéléséhez szükséges a tárgyilagos történelmi szemlélet, amely csakis a valós tények megismerésén és az igazságtalanságok elismerésén alapszik.

PhDr. Kocsis László Attila
a Mozgalom országos elnöke

Ing. Palágyi István György, DrSc.
a Mozgalom alelnöke és Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke

Prága, 2008. június 11.