2008. július 1-jével Horváth Róbert alistáli plébános Vágfarkasdra kapott plébánosi kinevezést, helyére Németh Mátyás volt szentmihályfai plébános került.

Borka Iván bakai plébániai kormányzó Nagymegyeren folytatja lelkipásztori szolgálatát. Baka község lelkipásztorává Bíró Sándor, eddigi vágfarkasdi lelkiatyát nevezték ki.

Varga Róbert, aki Keszegfalva plébánosa volt, mostantól Szentmihályfa plébániájának lelkipásztoraként működik majd.

Szlovák Mariánt, komáromi káplánt, keszegfalvai plébániai kormányzóvá nevezték ki.

Kónya Márió volt vágsellyei káplán Dunaszerdahelyen, míg Nagy Péter volt dunaszerdahelyi káplán Komáromban működik majd.

Pázmaneum