Magyarországi nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély- Szentkúton szlovák-magyar imanapra kerül sor az esztergomi nyilatkozat aláírásának 2. évfordulóján. A szentmise főcelebránsa Erdő bíboros úr lesz, a szlovákiai püspöki kart Orosch János püspök úr képviseli.

A búcsújáróhely az eszményi társadalomnak, „Isten városának” előképe. Itt az emberek legalább rövid időre megtapasztalhatják: az élet nem céltalan bolyongás, hanem az egy irányba haladó utak sokasága. Láthatják, hogy lépéseik nem irányulhatnak egymás ellen, csak a másikra figyelve juthatnak tovább. Érezhetik, hogy kéréseiket és hálaadásukat – bármely nyelven is fogalmazódjék meg – ugyanaz a Krisztus fogadja, aki mindnyájuk Istene. A tapasztalatok szerint a kegyhelyek látogatása kihatással bír az emberi kapcsolatokra a hétköznapkban is. A zarándokokat közel hozza egymáshoz a közös út, a közös élmények.

Mi, mátraverebély-szentkúti ferencesek a zarándoklatoknak ebben a gyümölcsében bízva szlovák–magyar imanapot tartunk június 28-án, melyre meghívtuk a két ország püspöki konferenciáinak képviselőit, és várjuk a zarándokcsoportokat is mindkét országból, mindkét nemzetiség képviseletében. Mátraverebély-Szentkút ugyanis népeink kapcsolatában olyan hely szeretne lenni, ahol hidak, és nem falak épülnek, ahol szlovákok és magyarok tapasztalatot szereznek arról, miként tudják egymást segíteni és együtt imádkozni.

A meglévő problémákat ugyanakkor nem akarjuk eltusolni, hanem a 2006. június 29-én Esztergomban aláírt közös püspökkari nyilatkozat szellemében szeretnénk elősegíteni egy új minőségű kapcsolatrendszer kialakítását, amelyben a sérelmet szenvedettek is gyógyulást találhatnak.

A zarándokhelyek az évszázadok során a vallási események mellett a különféle nemzetiségek és kultúrák találkozásainak is mindig otthont adtak, és ez napjainkban sincs másképp. Mátraverebély-Szentkút, nemzeti kegyhelyünk, ferences búcsújáróhely, a szlovák–magyar határ közelében található. Ma is sok zarándok érkezik ide a hazai és a határon túli területekről: magyarok, szlovákok, németek, cigányok stb.

Rendünk címere két egybefonódó megsebzett kéz: Krisztusé és Assisi Szent Ferencé. Reméljük, hogy a közös imanap előmozdítja a népeink közötti megbékélést és a testvéri kötelékek erősödését.

A mátraverebély-szentkúti ferencesek

A zarándokalt programja:

8.00-tól zarándokcsoprotok érkezése, gyóntatás,

10.45. rózsafüzér, 11.35. az Esztergomban aláírt nyilatkozat ismertetése,

12.00 szentmise,

15.00 litánia.

A programok során felváltva lesznek szlovák és magyar nyelven az imádságok. A szentmise végén kegyszobrunkat kivisszük a szabadtéri oltárra, ahol a két népet imádság keretében ajánlja fel a Szentkúti Szűznek a két főpásztor.

A csoportok érkezését előre jelezzék a szentkut@ofm.hu e-mail címen vagy a 32-471-559-es telefonszámon. Az érkező atyák segítségét majd a gyóntatásban is kérnék a szervezők, természetesen az ebédre is szeretettel várják őket.

Pázmaneum, Felvidék Ma