Két év kihagyás után, június 13-15. között Kolozsváron, a Magyar Köztársaság Főkonzulátusán került sor a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) soros ülésére. A konferencián a Felvidékről hat ifjúsági szervezet vett részt.

A Magyar Ifjúsági Konferenciát Szűcs Erika miniszter megbízásából – Rauh Edit szakállamtitkár hívta össze és nyitotta meg Kolozsváron, a Magyar Köztársaság Főkonzulátusán.

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) hosszú szünet után Szórád Gábor, a MIK Állandó Bizottsága új elnökének vezetésével ült össze. A soros ülést Basch András vezető konzul köszöntötte.
A felvidéki résztvevők: Boros Zsolt (Keresztény Ifjúsági Közösség), Csémi Szilárd (Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség), Molnár Árpád, Géresi Róbert (Fiatal Reformátusok Szövetsége), Neszméri Csilla (Magyar Ifjúsági Közösség), Neszméri Tünde (Via Nova Ics) és Zachar Pál (Diákhálózat) is aktív résztvevői voltak a munkacsoportoknak, amelyek a Magyar Ifjúsági Konferencia jövőjével foglalkoztak.
A rendezvényen az egész világból összegyűlt fiatalok záró nyilatkozatot fogalmaztak meg.

Nyilatkozat

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 2008. június 13. és 15. között – két év szünet után – Kolozsvárott ismét ülésezett. A magyar ifjúság legmagasabb szintű közös fórumának képviselői részletes helyzetértékelés nyomán meghatározták a szervezet jövőbeli céljait, amelyek megvalósításához pontos ütemtervet dolgoztak ki.
A MIK legfontosabb feladatának továbbra is az összmagyar ifjúság egységes szakmai érdekképviseletét és szerteágazó partneri kapcsolatrendszer kialakítását tartja. Ennek érdekében hosszú távon egy autonóm, nyitott civil szerveződéssé, nemzetközi ifjúsági ernyőszervezetté kíván válni. Ehhez elengedhetetlenül szükségesek a rendszeres találkozók és egyeztetések, ezért a Magyar Ifjúsági Konferencia kéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a korábbi gyakorlatot követve, évente kétszer – legközelebb ez év november végéig – hívja össze a konferenciát.
A kolozsvári tanácskozáson a MIK döntött arról is, hogy őszi üléseit mindig Magyarországon, a tavaszi üléseket pedig a Kárpát-medence valamely más régiójában kívánja tartani.

Kolozsvár, 2008. június 15.

ncs, Felvidék Ma