El tudjuk-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki egy nyelvet beszélne? Ha nem kellene nyelveket tanulni azért, hogy tőlünk más nyelven beszélőket is megértsük. Mennyi időt meg lehetne ezzel spórolni és pénzt is a nyelvoktatókra!

Aztán még azon sem kellene sokat gondolkodni, hogy munkát vállaljunk egy másik országban, ha erre kedvünk van, mert nem lennének nyelvi nehézségeink. És bátran utazthatnánk a nagyvilágban, hiszen mindenkivel meg tudnánk magunkat értetni. Milyen jó is lenne.
De volt ilyen is, bár nagyon régen. A Biblia első lapjain arról olvashatunk, hogy az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Micsoda idilli állapot! Csakhogy a közös nyelvet valami másra, mégpedig a maguk dicsőségére akarták felhasználni az emberek. Ezért Isten beleavatkozott nagyszerű tervükbe. Döntésének következményeképpen olyan bábeli zűrzavar lett, hogy az emberek nem értették meg egymást. Sajnos, sokan ma sem akarják megérteni a másikat, függetlenül attól, hogy vannak-e nyelvi korlátai vagy sem. Sokszor még akkor is gondot okoz a kommunikáció, ha két ember ugyanazt a nyelvet beszéli. S vajon mit fog előidézni az, ha ismét egy nyelvet fognak beszélni az emberek? Isten miként válaszol majd az embereket egységesítő nyelvre? Bábel tornyának történetéről szól Mudi Henrietta berzétei lelkipásztor alábbi írása.

Lekció: 1Móz 11, 1-9

Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére.

Textus:

Azt hiszem a Bábel tornyának történetét mindenki, ismeri, de mégis, ha elolvassuk a Bibliából, olyan nehéz ez a történet, hogy miért is történt minden úgy, ahogy végül is lett. Mielőtt erre rátérnék, nézzük meg, kikről is szól ez a bibliai rész.
Az özönvíz után elszaporodnak az emberek, és vándoroló életet folytatnak. Vahol letelepednek egy időre, mikor az ott lévő természeti adottságokat már kihasználták, tovább állnak. Tehát amíg van legelő az állatoknak, amíg van elég élelem, számukra megvetik lábukat, mihelyt azonban ezek a források apadnak vagy kevésnek bizonyulnak, elindulnak egy újabb helyet keresni. Így kerülnek el a híres Tigris és Eufrátesz folyó alsó szakaszához, a Sineár földjén ahol a folyó mellett nagy természeti gazdagságot találnak, tehát letelepednek a sumérok, hisz róluk van valójában szó. S mint tudjuk ez a nép különösen fogékony volt az akkori tudományos felfedezése iránt, tehát elkezdenek téglát égetni, és arra gondolnak, ez egy igazán kies hely, legyen itt város számunkra: építsünk varost és benne egy tornyot. De ez a torony nem lesz holmi kis 5-10m-es építmény! Egy óriás tornyot fogunk készíteni! Egy olyan hatalmasat, ami felér egész a mennybe!
És tudjátok,mit testvérek ezzel a hatalmas torony építésével eddig nem is lett volna semmi gond. Hisz mennyi piramis maradt ránk, mennyi nagyszerű épület, amibe Isten nem kötött bele, és ma beszélnek a régen élt emberek találékonyságáról, nagyszerűségéről.
Csak hogy a bábelieknek volt még egy kikötése: építsünk egy égig érő tornyot, hogy híresekké váljunk, hogy messze földön ismertté legyünk. És valóban, hozzzá látnak egy 90x90m alapterületű, teraszos tornyot építeni. Hatalmas, csodálatos épület lett volna…ha felépül.
Ám Isten egyszer csak azt mondta: állj! Rossz az indíték, emberek! Ti nem gyermeki félelemből és szeretetből akartok minél közelebb kerülni a mennyhez, éghez, Isten országához, hanem gőgből, hogy lássák az emberek, hogy az ég meghódítható, hogy Isten lehúzható emberi szintre.
Drága, Testvérek, ma ugyanezeket az időket éljük, amikor lehúzzuk Istent a mi szintünkre. Amikor nem tudunk tiszteletet adni sem egymásnak, sem feletteseinknek, sem Istennek. Amikor isten szolgái, a lelkészek közül sokan csak lefőnöközik Istent, mint vmi velünk egy rangú emberi lényt. De az Isten hatalmas, de az istent mindennél jobban kell tisztelni és szeretni! Ő nem főnök, hanem a mi drága, fenséges Urunk! És hányan tekintik őt vmi leszólható lénynek, mikor káromolják, mikor bántják az Úr szent nevét. Hát nem ugyanolyanok vagyunk, mint a Bábeliek, hát nem mi is azt hisszük,hogy Isten egyenrangú,hogy Isten legyőzhető? Csakhogy drága, Testvérek, ha vmi egy magasságban van velünk, akkor arra nem tudunk felnézni. Csakhogy Istenre, aki nem néz fel, az elveszett. Aki Istent nem tudja tisztelni, az nem tudja embertársait sem tisztelni. Ezért van, hogy a mai fiatalok mindent megengednek maguknak a felnőttekkel szemben, mert a szüleik sosem tanították, mert féltek tanítani őket Isten tiszteletére.
És vajon nem meg akarjuk –e hódítani az Urat, mikor génmanipulációval foglalkoznak a tudósok, mikor embert teremtenek, mikor bárány és borjú születik mesterséges, laboratóriumi körülmények között??
Vegyük hát észre, hogy ez a történet rólunk szól, a mi figyelmeztetésünkre.
Mert Isten nem szereti, és nem tudja nézni a lázadást. Hiszen a tiszteletlenség gőggel jár együtt, a gőg pedig felfuvalkodottá, nagyképűvé tesz, Istennek viszont alázatos szolgákra van szüksége, nem beképzelt másod istenkékre.
Hát ez az szívbeli indíttatás volt baj Bábelben. Ez a sajáthírnév keresés, ez a gőg és tiszteletlenség. Mert a tornyot, mint valami átjárót akarták használni, átjáró az ég és föld között, átjáró Isten és ember között. Csakhogy nincs átjáró, csak Jézus Krisztusban. Isten nézi, nézi őket és látja, hogy rossz felé mennek ezek az emberek. Hogy eltérnek az Isteni akarattól. Hogy a maguk hasznát keresik (milyen ismerős ez!), hogy nem töltik be az isteni parancsot, hogy szétszéledjenek, benépesítve a földet, hanem egy helyben maradnak, kolóniát alkotva. Már nem Isten akarata szerint élnek. És akkor Isten tesz valamit. Jó Ószövetségi történethez méltóan, itt talán sokan valami véres drámát várnak, ehelyett Isten egy nagyon humoros dolgot eszel ki: egyszerűen, egyik napról a másikra összezavarja az emberek nyelvét: NEM ÉRTIK MEG EGYMÁST.
Tudjátok, az a szörnyű, hogy ez az állapot még mindig tart. És mindaddig fog is, amíg nem térünk meg a mi Istenünk akaratához. Mert, hogy hány és hány család panaszkodik: nem értenek családon belül szót. Ú, milyen sokan szenvednek, mert nem értik a szüleik vagy épp a gyerekeik nyelvét, hiába a szó ugyanaz, de nincs egyetértés, nincs összetartás. Nem értjük még családon belül sem egymás nyelvét. Talán gyermeked, unokád megtanult angolul, németül, latinul, de ha leültök, olyan nagy a szívbeli szakadék köztetek, hogy nem tudod megérteni.
És van egy másik gond is. Az egyik gyülekezetünk a nyelvhatáron fekszik. A nagymamák és nagyapák életükben sose beszéltek szlovákul, de a lányuk, fiuk már szlovák iskolába ját, s mikor saját gyerekei születtek, már nem tanította meg az anyanyelvére, már csak szlovákul tud beszélni az unoka, és valóban, nem érti a nagymama, mit akar mondani a kis unoka. Mert ebben is olya sokan vétkeznek, oly sokan akarnak letelepedni, idegen nép közt! És az sem érdekli őket, hogy elveszítik öntudatukat, hogy elveszítik őseik nyelvét és kultúráját!
Elszakadtunk az Istentől, méltó utódai, leszármazottjai vagyunk a bábeli nép szívbéli bűnének továbbvitelében.
De az evangélium mindenkor hirdeti?: van visszaút! Van lehetőség újat kezdeni. Ehhez azonban fel kell ismerned: szükséged van Jézus Krisztusra, hogy szükséged van az isteni hatalomra,mely irányít és amely vezetni akar. ami le akarja törni a te nagyságodat, hogy ő naggyá lehessen benned.
Jézus krisztus ma egy lehetőséget ajánl fel neked, lehetőséged ajánl fel benned a családodnak, hát fogadd el, ne dacolj, hanem simulj bele ebbe a drága, szeretőkézbe, legyen Jézus a te hűséges vezéred, életednek Ura. Ámen

Felvidék Ma, sk