Ülésezett a kormány kisebbségi tanácsa. Dušan Čaplovič kisebbségekért is felelős kormányalelnök ezen ígéretet tett: levélben fordul a tankönyvkiadókhoz, hogy tisztázza, Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter a földrajzi nevekkel foglalkozó korábbi levelében csak ajánlást fogalmazott meg. Hrubík Béla tanácstag a Pátria Rádió Napi Krónikájának nyilatkozott.

– Mennyire volt napirenden a kisebbségi status quo megőrzése?
– Témájában ugyan napirenden volt, de konkrét napirendi pontként nem szerepelt. Ennek ellenére az összes téma, ami a Pátria Rádiót, illetve a Szlovák Rádió nemzetiségi adásainak biztosítását, valamint  a Szlovák Televízió nemzetiségi adásait illeti, napirenden volt. De a vita tárgyát képezte a földrajzi nevek használata is a szlovákiai magyar iskolákban.
– A helységnevek írása kapcsán született-e valamiféle konszenzus?
– Továbbítottam a Szlovákiai Pedagógusszövetség állásfoglalását, amit Szabómihály Gizella dolgozott ki. Ebben kifejti, hogy a földrajzi nevek használata, – amennyiben az szlovákul, magyarul, majd későbbi előfordulás esetén csak szlovákul lenne írva, –  teljesen magyartalan és elfogadhatatlan a számunkra. A kormányalelnök erről a problémáról már tájékozódott. Sőt, az illetékes tárcavezetővel is értekezett a téma kapcsán. Čaplovič közölte, hogy kész akár külön levélben is a kiadókhoz fordulni, hogy a miniszteri javaslatot valóban csak javaslatnak tekintsék. Mikolaj álláspontja ebben a kérdésben azonban nem változott. Továbbra is javasolja, hogy a tankönyvekben a földrajzi nevek két nyelven legyenek feltüntetve. A Pedagógusszövetség állásfoglalása viszont egyértelmű, s kérik, hogy a helységnevek mintegy szótárként a tananyag után vagy a tankönyv végén legyenek feltüntetve. A kétnyelvűség ugyanis meghosszabbítja a tananyagot és zavart is okozhat a gyermekek fejében.

Felvidék Ma, Pátria