Hat  felvidéki iskola kapcsolódott be a magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium “Mérd az időt” elnevezésű programjába.

E program keretén belül az iskolák versenycsapatai lépésről-lépésre felépítik a maguk kis meteorológiai mérőállomását, s meteorológiai méréseket végeznek az Országos Meteorológiai Szolgálat útmutatásai alapján, saját maguk által készített műszereken.

A program célja, hogy a résztvevők baráti közösségeket alkotva új ismeretek birtokába jussanak, és értékes tapasztalatokat szerezzenek a környezeti mérések terén. Saját településük, városuk, életterük megfigyelésével felismerjék az emberi tevékenység következményeit, így ösztönözve körükben a tudatos, a környezet iránt felelős gondolkodás kialakulását. A versenyben résztvevő diákoknak és vezető tanáraiknak egyaránt szükségük lesz a kreativitásukra, kitartásukra, környezeti, matematikai, fizikai és technikai ismereteikre.
A szakmai zsűri, amely jeles meteorológus személyiségekből áll, élen a OMSZ elnökével, Dr.Bozó Lászlóval, szeptember 29-től december 12-ig figyeli a csapatok méréseinek pontosságát. Eredményhirdetés 2009. január 5-én a www.met.hu honlapon olvasható majd.

Nyilván hasznos és tanulságos időtöltésben lesz része a bejelentkezett iskolák programban résztvevő diákjainak és tanáraiknak egyaránt. Kár, hogy sok helyen kevés figyelmet szenteltek a felhîvásnak.

Akik bejelentkeztek Felvidékről : a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a muzslai Endrődy János Alapiskola és Óvoda, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája és a Szepsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium valamint a Somorjai Madách IMre Gimnázium.

Felvidék Ma, – Vitéz László –