Már kapható a Gömörország című folyóirat 2008-as évfolyamának második száma, amely izgalmas, érdekes témákkal foglalkozik.

Kiemelt témája: szőlő- és borkultúra. A vezércikket jegyző Hizsnyan Géza a szerzője a gömöri származású, fiatalon elhunyt egri borászt, Gál Tibort bemutató írásnak is. A régió idevágó hagyományait és jelenét B. Kovács István, Faggyas István, Ádám Sándor, Korcsog László és Tóth Ferenc írása érzékelteti. Gaál Lajos Gömör természeti örökségét bemutató sorozatának 30. darabja a murányi várhegyre kalauzol el bennünket.
Kiss László a Palócföld orvosai közül a Rimaszombatban működött Madács Pétert mutatja be.
Közli a lap Tóth Lajosnak a gulagokra elhurcolt nagybalogiak sorsát bemutató írásának befejező részét. Mács Zoltán a rimszombati magyarság 2. világháború utáni sorsát idézi meg.
A Futárszalonban Csótó László alkotásai és Bettes Istvánnak általuk ihletett versei olvashatók.
Az Emlékezetünkre c. rovatban Fábry János, a jeles tanár és múzeumalapító önéletírásának befejező része olvasható.
Köszönti a lap a 90 éves Hubay Miklóst (Hizsnyan Géza) és a 70 éves Cselényi Lászlót (Kövesdi Károly).
Kiemelt terjedelmet szentel a lapszám az idén márciusban elhunyt Szepesházy Kálmánnak. A Turczel Lajossal és Zmeták Ernővel baráti kapcsolatot ápoló kiváló geológus egész életén át önzetlen mecénás és adományozó volt. Már a 60-as évek derekától átmeneti otthont biztosított a budapestre látogató szlovákiai egyetemistáknak (névsorukat is közli a lap), több alapítványt hozott létre, képgyűjteményét a szolnoki múzeumnak, keleti szőnyegeit a miskolci múzeumnak, könyvtárát a Tompa Mihály Református Gimnáziumnak adományozta.
Beszámol a lap a III. Gömöri Országnapokról, a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyről, a nagybalogi református templom felújításáról, illetve az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztető emlékfa felavatásáról.
Az Agóra rovatban Mács József Sárospatakra való emlékezése és Dósa Annamáriának Hidasi Józseffel való beszélgetése, illetve Szabó Lászlónak egy Szolnokon élt Hubayra való emlékezése olvasható.
A Heted hét magyar ország c. rovat az Ipoly menti farsangolásról szóló írását (Németh Péter Mikola) és Andrzej Szpunarnak Lippóczy Norbertről, Tarnów város díszpolgáráról szóló emlékezését közli a lap. A lapszámot is a borkereskedőként Tályáról Tarnówba került Lippóczy Norbert bortémájú ex librisei gazdagítják.

Beküldte: Molnár Zsuzsa, SZAKC Rimaszombat 2008.07.10