Felejthetetlen élményben volt részük azon felvidéki magyar ministránsoknak, akik az Ógyalla melleti Ímely községben két turnusban: 2008. július 7-e és 12-e valamint 2008. július 14-e és 19-e között részt vettek a felvidéki magyar növendékpapság által immár hatodik alkalommal megrendezett nyári ministránstáborban. A két hét alatt közel száz, az oltár körül szívesen segédkező ministráns vett részt, mintegy ötven plébániáról.

Figyelembe véve, hogy Szent Pál apostol születésének 2000. évfordulójára emlékezve XVI. Benedek pápa 2008-ra meghirdette Szent Pál apostol jubileumi évét, a szervező kispapok a nemzetek apostolától kölcsönzött kérdést választották az idei tábor mottójául: „Mit tegyek, Uram?”. Ugyanis a tábor megszervezésével csatlakozni szerettek volna mind a Biblia Évének, mind a Szent Pál jubileumi évnek programjaihoz.
Az a tény, hogy korunk fiataljai számára a nyári szünet teljes megélése évről-évre egyre nagyobb nehézségeket jelent, tagadhatatlan valóság. Sok családban a szülők munkahelyi elfoglaltságából fakadó időhiány, az anyagi nehézségek egyre nagyobb gondokat jelentenek a gyermek nyári vakációjának megvalósításában. A jelenlegi munkaviszonyok közepette elképzelhetetlen, hogy a szülő szabadsággal töltse a nyári szünet nagy részét. Sok gyermeknek arra sincs lehetősége, hogy nagyszüleinél töltse a nyarat, ezért az utcára „kényszerülnek”, ahol különösen a pubertás és adoleszcens korú fiúkat az aszociális viselkedés elsajátítása veszélyeztetheti.
A felvidéki magyar kispapok szeretnének segítő kezet nyújtani a szülőknek, és ezért gyermekeik részére évről-évre érdekes programokkal dúsított tábort készítenek a nyári szünidőre. Azért tartják a ministránstábor megszervezését szívügyüknek a kispapok, hogy lehetőséget kínáljanak ezen gyermekek részére, hogy megfelelő felügyelet mellett, hasonló korú társaik körében hasznos programok keretében tudják kihasználni nyári szabadidejüket. Ez nagyban hozzájárul egyéniségük fejlődéséhez, újabb baráti kapcsolatok kialakításához, valamint felelősségérzetük tökéletesítéséhez. Minden esetben el kell kerülni, hogy otthon unatkozzanak, ami sok estben az első lépés a kétes eredetű csoportok felé.
Tekintettel az említett jubileumi évre az idei ministránstáborok során Szent Pál apostol szép és izgalmas életútját próbálták feleleveníteni számos vetélkedő, játék valmint érdekes előadások keretében. Az egyes programok során közösen tapasztalták a résztvevők, miként vált az elszánt keresztényüldöző Krisztus egyik legjelentősebb hirdetőjévé. Közösen tették fel a résztvevők a kérdést Pál apostollal: „Mit tegyek, Uram?”, tudatosítva, hogy Szent Pálnak a 21. századi fiatalok számára is van mondanivalója, elsősorban azoknak, akik nem szégyenkeznek „kalandos” életet élni Krisztusért.
A táborozás számos sporttevékenységre, ügyességi vetélkedőkre, valamint bibliai versenyekre adott lehetőséget, melyek során kicsi és nagy közösen törekedett a kitűzött cél elérésére. A közös kirándulások során többek között megnézhettük a gútai vízimalmot Európa leghosszabb fedett fahídjával, a komáromi városnézés alkalmával pedig sikerült közelebbről is megismerkednünk a város történelmével, megtekintettük a komáromi Szent András templomot, az Európa-udvart, valamint a híres várerődítményt. Egy egész napos túra keretében meglátogattuk a martosi Feszty-parkot is, ahol betekintést nyertünk őseink életébe és szokásaikba.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani elsősorban Vladimír Oravský helybeli eperes-plébános úrnak, aki mindenben igyekezett a segítségünkre lenni, valamint a többi lelkiatyának, akik előadásaikkal, valamint a szentmiséken elhangzott szentbeszédeikkel emelték a tábor színvonalát, ezzel is bátorítva a jelenlévő ministránsokat. Nagy segítségünkre voltak a helybeli hívek is, akik adományaikkal és önfeláldozó munkájukkal segítették táborunkat. A jó Isten fizesse meg mindannyiuk fáradozását.
A fárasztó és egyben élményekben gazdag hét után mindenki lelkiekben gazdagodva, az új barátságokat szívébe zárva és a jövő évi viszontlátás reményében tért vissza plébániai közösségébe.

Pázmaneum, Balga Zoltán